AOF.no

Generell studiekompetanse 23/5-regelen

Kurs-id: 504477

Pris

53 900,–

Timeantall

Totalt: 1 121

Timer online: 1 121

Nivå

Studiekompetanse

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

Merethe Sutton

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Mangler du generell studiekompetanse på bakgrunn av 23/5-regelen?
Det kan være fordi du ikke har gjennomført videregående opplæring, har lavt karaktersnitt eller et ufullstendig vitnemål fra tidligere reformer.

Ved fagskoler, høyskoler eller universiteter er det regler for opptakskrav for å få studieplass, og mange av studiene krever generell studiekompetanse.
Dersom du fyller 23 år eller mer det året du skal søke deg inn på høyere utdanning og kan dokumentere til sammen fem års fulltids yrkeserfaring og/eller utdanning, og i tillegg har bestått seks studiekompetansefag, kan du oppnå generell studiekompetanse.

Kurspakken retter seg mot alle som ønsker å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5 regelen. Her kan du lese mer om 23/5- regelen

For å gjennomføre denne kurspakken anbefaler AOF at du har et språknivå tilsvarende B1 for å få mest mulig læringsutbytte.

Kurspakken inneholder en fagkombinasjon av 6 fag. Faginnholdet og kjerneelementene er de samme som i den offentlige læreplanen for fagene.

Kursdeltaker får opplæring ut i fra de offentlige godkjente læreplaner i følgende fag:

  • Norsk

  • Matematikk 1P

  • Matematikk 2P

  • Naturfag

  • Historie

  • Engelsk

  • Samfunnsfag

For innsikt i det enkelte læreplanene se Utdanningsdirektoratets side (udir.no).

Nettbasert undervisning som gjennomføres i sin helhet uten lærer til stede, via en digital plattform. For enkelte nettkurs blir du tilknyttet en veileder som kan gi tilbakemelding på skriftlige oppgaver.  

Norsk: hovedmål skriftlig, sidemål skriftlig og muntlig eksamen
Matematikk 1P+2P: 2 skriftlige eksamener
Naturfag: muntlig-praktisk eksamen
Historie: muntlig eksamen
Engelsk: skriftlig og muntlig eksamen
Samfunnsfag: muntlig eksamen

Godkjent for søknad i lånekassen.

Nettkurs

Kontakt

Merethe Sutton

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.