AOF.no

Førstehjelp – grunnleggende

Trenger du eller dine ansatte opplæring i førstehjelp?

Et førstehjelpskurs gir deg den tryggheten du trenger dersom en akuttsituasjon skulle oppstå.

Happy mature professor giving a lecture in front of her students at lecture hall.

Oppstart

02.01.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

449,–

Undervisningsform

Nettkurs

Spørsmål før du melder deg på?

Happy mature professor giving a lecture in front of her students at lecture hall.

Enhver som ønsker eller har behov for grunnleggende kunnskap om livreddende førstehjelp.

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper.

 • opptreden på skadested

 • egen sikkerhet

 • pasientundersøkelse

 • mental førstehjelp

 • hjertestans, pustestans og bevisstløshet

 • allergiske reaksjoner

 • blødninger

 • forgiftninger

 • hjerte- og lungeredning 

 • utføre grunnleggende førstehjelp ved enkle livreddende tiltak

 • tilegne seg grunnleggende kunnskap om opptreden på et skadested og HLR (hjerte- og lungeredning)

 • tilegne seg kunnskap om de mest vanlige skader relatert til den enkeltes yrkesutøvelse og arbeidsplass

Nettbasert undervisning som gjennomføres i sin helhet uten lærer til stede, via en digital plattform.
Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.

Det er ingen eksamen på dette kurset.

Faktura sendes ved påmelding.

Interessert i noen av disse?