AOF.no

Digital sårbarhet og trygghet

Digital sårbarhet og trygghet er et kurstilbud for deg som har behov for nødvendig og ny relevant kompetanse for å fatte riktige beslutninger, øke bevisstheten, eller redusere risiko.

Kurset gir en kort og enkel innføring, og tilpasset ansatte i små og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor. Kurset kan kombineres med jobb.

Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel om deltaker har kjennskap til digital sårbarhet og trygghet, og kurset er gratis for deltaker.

Innholdet i kurset er i tråd med Nasjonal strategi for digital sikkerhet og anbefalinger gitt av blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Samarbeidspartnere i bransjen har vært med å utvikle kurstilbudet for å sikre en grundig og relevant opplæring.

Dato og klokkeslett for kursstart er satt med forbehold om endringer.

Happy mature professor giving a lecture in front of her students at lecture hall.

Oppstart

19.11.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Happy mature professor giving a lecture in front of her students at lecture hall.

Kurset retter seg mot ansatte i privat og offentlig sektor innen informasjonssikkerhet og IKT;

 • ansatte som benytter seg av digitale tjenester fra IKT-tjenesten, eller jobber i bransjen

 • ansatte i kommuner, tjenestesektoren og industrien

 • arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner

Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel om deltaker har kjennskap til digital sårbarhet og trygghet.

 • introduksjon til digital sikkerhet

 • oppdage og reagere på trusler

 • sikkerhetskultur på arbeidsplassen

 • identifikasjon, autentisering og aksesskontroll

 • faglige, etiske, juridiske, sikkerhetsmessige spørsmål og ansvar knyttet til sosiale medier

 • forstå hva kryptering er og de vanligste sikkerhetsutfordringene

 • sårbarhetene i IKT-systemer

 • kjenne de grunnleggende prinsippene for cybersikkerhet

 • vite hvordan man kan oppdage og reagere på de vanligste truslene

 • kjenne til ulike verktøyene som beskytter data og nettsteder. Disse inkluderer sterke passord, biometri, tofaktor-autentisering og brannmurer

 • kunne gjøre rede for de viktigste komponentene som kreves for å etablere et trygt og sunt digitalt miljø på arbeidsplassen

 • kunne forklare ulike typer nettbasert risiko, for å forebygge og gi et passende tilsvar på slike hendelser

 • kjenne til hva kryptering er, hva det brukes til og ulike verktøy som kan benyttes for å vise dette

 • kjenne de vanligste sårbarhetene i IKT-systemer, samt metoder for å hindre disse problemene

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom fra egen PC. Du møter opp digitalt til avtalt tid samtidig med underviser og de andre kursdeltakerne.

Vi benytter læringsplattformen Acampus, der undervisere/veiledere kan dele undervisningsmateriell og fagrelatert innhold.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved gjennomført kurs.

Kurset er gratis for deg som deltaker, da det er finansiert av HK-dir (direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) gjennom tilskuddsordningen Bransjeprogram.

Interessert i noen av disse?