AOF.no

HMS

Hvem gjør hva innen HMS?

shutterstock_452745490-388180-edited-4

shutterstock_452745490-388180-edited.jpg

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i en virksomhet. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Så hvordan fordeler vi arbeidsoppgavene med tanke på HMS, og hvordan sørger vi for en god kommunikasjon rundt det arbeidet som blir gjort?

Arbeid med HMS

HMS-planene må være en naturlig del av virksomhetens planarbeid og henge sammen med andre planer. De må foreligge skriftlig og være tilgjengelige slik at det er lett for alle i virksomheten å finne dokumentasjonen. Virksomheten må også ha møteplasser der det er naturlig å snakke om HMS arbeid.

Les også: Tips for å unngå mobbing og trakassering på arbeidsplassen

Roller i HMS-arbeidet

Les også: 6 feller ledere i offentlig sektor må styre klar av

Hvor snakker vi om HMS?

Målet er at HMS og arbeidsmiljø blir en del av andre samtaler om virksomhetens drift og fremtidsplaner. HMS kan være tema både i fellesmøter og i medarbeidersamtaler. Det viktigste er at ledelsen viser at de tar HMS og arbeidsmiljø seriøst og ønsker en aktiv medvirkning.

Sjekk hvilke kurs vi tilbyr innen
Arbeidsmiljø og HMS
SE VÅRE KURS ›
Helse, miljø og sikkerhet – Ansatte, HMS-ansvarlig og ledere – Studieforbundet AOF