AOF.no

MEDLEM- OG TILLITSVALGTSKOLERING

Du har flere ressurser for å bekjempe diskriminering i arbeidslivet enn du tror

iStock-970272056 2 (1)

Loven er på din side om du vil motvirke diskriminering på arbeidsplassen. Det er gode nyheter for tillitsvalgte og verneombud.

Det har skjedd et helt skred av positive utviklinger de siste årene når det gjelder diskriminering i arbeidslivet. Helt siden fire ulike regelverk ble slått sammen til Likestillings- og diskrimineringsloven i 2018, har det vært gode tider for de av oss som brenner for rettferdighet og like muligheter.

Lovverket har blitt oppdatert jevnt og trutt siden, og vi har til og med fått på plass en egen diskrimineringsnemnd som alternativ til domstolbehandling. 

Så hvorfor er det så få tillitsvalgte og verneombud som har fått det med seg?

Diskriminering i arbeidslivet – hvem og hvordan?

Diskriminering og likestilling omfatter mange grupper, som alle nå er samlet i ett lovverk. Det kan være snakk om diskriminering på grunnlag av:

Saker kan omhandle alt fra direkte trakassering til utestenging og mobbing, lønnsvilkår, ufrivillig deltid og mangel på mulighet til å forfremmes og utvikle seg på jobb. Det kan også være snakk om at medlemmer av minoritetsgrupper ikke ansettes i utgangspunktet, noe som kan gi grunnlag for å se nærmere på rekrutteringsrutinene.

Som verneombud eller tillitsvalgt burde du være obs på dette. Du har nemlig sterke kort på hånden for å rydde opp i problemene.

Krav til å jobbe aktivt mot diskriminering

Det er lovpålagte krav til å jobbe aktivt mot diskriminering på arbeidsplassen, og arbeidet skal følge fire faste steg med mindre du jobber i privat bedrift med under 50 ansatte. Selv da kan tillitsvalgt kreve at dere skal følge dem. Dette kalles aktivitetsplikten, og det følger med en redegjørelsesplikt hvor aktiviteten og kartleggingen skal dokumenteres.

De fire stegene er:

  1. Undersøke om det finnes risiko for diskriminering på arbeidsplassen
  2. Analysere årsakene til diskrimineringsrisikoene
  3. Iverksette tiltak for å motvirke diskriminering og fremme likestilling
  4. Vurdere resultatet av arbeidet

Ofte er (heldigvis) diskrimineringen utilsiktet, og følger av mer komplekse årsaker. Kanskje har de som jobber med rekruttering en tendens til å ansette folk som ligner på en selv. Kanskje er kvinnene mindre aggressive i lønnsforhandlinger. Uansett er ikke dette gyldige unnskyldninger. Diskriminering er negativt, utilsiktet eller ei.

Dersom du opplever at det likevel forekommer diskriminering i arbeidslivet, uten at dette blir tatt på alvor, er det mulig å ta saken videre til Diskrimineringsnemnda.

Diskrimineringsnemnda har stor kapasitet

Siden diskrimineringsnemnda ble opprettet i starten av 2018, har den ikke sett enorm pågang av saker. Det er selvfølgelig fint om det betyr at norske arbeidsplasser opplever lite trakassering. Men det er lett å mistenke at mange ikke er klar over tilbudet.

Av saker som omhandler kjønnsdiskriminering, har det vært 145 saker oppe i skrivende stund, hvorav 17 har endt med konklusjon om lovbrudd. For saker om etnisitet er tallene henholdsvis 221 og 10.

Dette er ikke veldig oppløftende tall, men svært ofte er problemet manglende saksforberedelse og bevismateriale. Hadde flere selskaper fulgt redegjørelsesplikten ville det også vært langt enklere å bevise at motparten faktisk har noen svin på skogen.

Det er derfor utrolig viktig at både tillitsvalgt og verneombud er klar over hva lovverket sier, og påvirker ledelsen til å ta dette arbeidet på alvor.

Vi ser en gryende interesse for diskriminerings- og likestillingsarbeid gjennom kursene vi holder om tematikken, og håper og tror at dette vil fortsette å øke fremover. Når det gjelder likestilling er det faktisk fullt mulig å gjøre en betydelig forskjell.

Se oversikt over alle kurs om diskriminering i arbeidslivet.