AOF.no

MEDLEM- OG TILLITSVALGTSKOLERING

Dette har du rett på når du skal ta kurs for tillitsvalgte

rettigheter-kurs-tillitsvalgt

Det lønner seg å vite hva du har krav på, enten det gjelder lønn eller fritak fra jobben.

Å være tillitsvalgt kan noen ganger føles som du har to jobber på én gang, ofte med vidt forskjellige kompetanseområder. Vi vet av erfaring at de fleste tillitsvalgte virkelig brenner for ansvaret sitt – men det betyr ikke at det er enkelt å sjonglere de to rollene.

Akkurat som det på mange arbeidsplasser er satt av egen tid til kompetanseheving, er en viktig del av din jobb som tillitsvalgt å lære deg opp om rollens mange utfordringer. Det er ikke alltid noe du kan gjøre via en artikkel på internett (selv om vi så klart liker å tro at det kan utgjøre en betydelig forskjell). 

Noen ganger vil det kreve et kurs.

Men hva har du egentlig rett på fra arbeidsgiveren din?

Du skal få fri fra jobben til å gå på kurs for tillitsvalgte

Reglene for fritak til å gå på kurs er litt forskjellig avhengig av om du jobber offentlig eller i privat bedrift. 

Dersom du jobber i det offentlige, kan du ha krav på tolv dager i året med opplæring. Dette kan du forhøre deg om med ditt forbund. Det betyr at du kan ta deg totalt tolv dager fri fra jobben for å delta på kurs, med mindre det er tvingende grunn til at du må bli værende. Mer om dette under.

Jobber du i privat bedrift, er det mer varierende hvor godt tilrettelagt det er for at du skal kunne ta kurs. Noen ganger foreligger det særavtaler som sier nøyaktig hva du har rett på, mens andre ganger må du ta det direkte med ledelsen.

I utgangspunktet skal du også i det private næringslivet få ta deg fri så lenge du søker i god tid. Det er jo uansett å anbefale å melde fra tidlig, for å bevare en god tone med ledelsen. Du skal ha rimelig vanskelige sjefer om de nekter deg å ta et kurs eller to, hvis du passer på å søke god tid i forveien.

Hvem betaler for at jeg skal få gå på kurs for tillitsvalgte?

Det er selvsagt mindre fristende å ta seg fri til å gå på kurs, dersom det betyr at du må gi opp én eller flere dager med lønn. Heldigvis er det slik at du skal få dekket dette. Hvem som dekker det varierer, igjen avhengig av om du jobber offentlig eller privat.

De tolv dagene som følger med en stilling i det offentlige, medfører også at arbeidsgiveren din skal gi deg full lønn mens du er på kurs. I det private er det ofte slik at du ikke kompenseres av arbeidsgiveren din, men her kan derimot forbundet ditt hjelpe til. 

Får du innvilget kursplass gjennom forbundet ditt, skal de også dekke tapt arbeidsfortjeneste som følge av kurset, i tillegg til selve kursavgiften. De har egne fond for dette, som er ment å finansiere kompetanseheving for medlemmene sine.

Når kan arbeidsgiveren min nekte meg å ta fri?

Som du ser skal det altså være relativt enkelt for deg å få fritak til å gå på kurs. Likevel finnes det som nevnt over noe som kalles tvingende grunn. Dette er litt vanskelig å definere, og må tolkes hovedsakelig ut fra skjønn.

Merk likevel at tvingende grunn skal tolkes i din favør, og «det er mye å gjøre på jobb for tiden» er ikke nok til at de kan nekte deg å gå på kurs. I så fall burde arbeidsgiveren din være medgjørlig på å omstrukturere planene slik at det blir mulig for deg å ta kurset likevel.

Søker du tidlig om fritak, vil jo heller ikke den typen problemer oppstå, siden det vil være mulig å planlegge rundt kurset ditt.

Det er kun i helt spesielle tilfeller der det absolutt er umulig å fortsette virksomheten uten deg til stede, at tvingende grunn kan innvilges. Ta gjerne kontakt med foreningen din dersom arbeidsgiveren er vanskelig, og du mistenker at de ikke har saklig grunn til å nekte deg kursdeltakelse.