AOF.no

Fagakademiet AOF Tankekraft – livsmestring for unge

«Ungdommer i dag møter andre krav, de har andre krav til seg selv, og lever i et samfunn der vi som voksne ikke helt har klart å forberede dem på den virkeligheten som kommer»– Trygve A. Børve, psykolog og faglig leder for Tankekraft

Bli instruktør i Tankekraft!

Ungdom sliter i økende grad med psykiske vansker og høyt press, samtidig som de mangler gode verktøy for å håndtere det. Som følge av dette har livsmestring kommet inn på læreplanen.

Tankekraft er et program utviklet på oppdrag for Helsedirektoratet.

I løpet av to kursdager (med mulighet for senere fordypning), vil deltakerne få opplæring og sertifisering i selv å holde Tankekraft-kurs for ungdom. 

Trygve Børve og Jo Magne Ingul er foredragsholdere

Trygve Børve

Trygve Børve er en anerkjent og erfaren psykolog, kliniker, veileder og programutvikler og har utviklet program for voksne og ungdom som benyttes over hele landet innenfor belastningsmestring og nedstemthet.

Han underviser ved flere universiteter og høyskoler, og arbeider med kognitive metoder.

Jo Magne Ingul

Jo Magne Ingul er psykolog og anerkjent spesialist innen skolevegring og angstproblematikk. 

Han underviser ved flere universiteter og høyskoler og arbeider med kognitive metoder. 

Del 1: Digitalt forkurs (3 timer)

 • Introduksjon til Tankekraftprogrammets ulike deler
 • Hva er livsmestring: Forståelse og ferdigheter som er nødvendige for livskvalitet og robusthet
 • Nevrobiologisk utvikling i ungdomsårene
 • Vanlige vansker og utfordringer ungdom møter
 • Introduksjon av kognitiv teori og metode som forståelsesramme

Del 2: Fysisk kurs over to dager (14 timer)

 • Aktiv anvendelse av Tankekraftprogrammet 
 • Grunnbok, digitale læringsreiser, speedbefriending og dialogspørsmål 
 • Lærerrolle, etikk, elevsyn og pedagogisk referanseramme 
 • Anvendt kognitiv teori og metode innenfor rammene av et livsmestringsprogram på videregående skole og i folkehøgskolen 
 • Involveringspedagogikk som metode
 • Kjernetema: Verdier, betydningen av egen forståelse, selvfølelse, problemløsning og mestring
 • Regulering av egne følelser, prestasjon og å tåle belastning 
 • Kontakt med andre, vansker og støtte 
 • Egen utvikling og livskvalitet  

Ta kontakt eller meld deg på

Vi har satt opp to kurs høsten 2022, ett i Trondheim og ett i Oslo. Om disse ikke passer, ved spørsmål om kursene – eller om det er ønskelig å bestille dette kurset til din egen skole eller bedrift, ta gjerne kontakt med oss!

Oyvind_Tingstad_-1

Øyvind Tingstad

Senior kompetanserådgiver