AOF.no

Språk og integrering Tegnspråk og tegn til tale

For mennesker som har språk eller kommunikasjonsutfordringer, enten de er barn, unge eller voksne er det avgjørende å legge til rette for et godt språkmiljø.

Lære tegn til tale?
Alle har rett til å bli sett, hørt og forstått ut ifra egne forutsetninger. Verktøyet tegn til tale/norsk med tegnstøtte er et viktig hjelpemiddel. Denne kompetansen vil kunne glede både deg som vil lære, og de som bruker kommunikasjonsformen til daglig, da de får flere å kommunisere med.

Tegn som blir brukt er fra norsk tegnspråk og tegnene blir brukt sammen med tale. Det kan brukes tegn bare for noen få kjerneord eller for mange ord i hver setning.

Hvem kan ta disse kursene?
Kursene passer for alle som omgås personer med nedsatt hørsel eller har utfordringer knyttet til talepråk. Dette kan være aktuelt for deg som jobber i barnehage og skoler, botilbud, omsorgsbolig eller i andre relaterte fagfelt.

Kursene gir kursdeltaker en innføring i tegn til tale slik at personen skal kunne bruke tegn for å tydeliggjøre talespråket og styrke samspillet og språkutviklingen til gruppen kursdeltakeren arbeider med eventuelt personer i kursdeltakers private nettverk.