AOF.no

Kurs i ledelse

Her finner du dagsaktuelle kurs av kortere og lengre varighet. Vi kan også tilby tilrettelagte kurs for akkurat din virksomhet.

Her finner du de aktuelle temaområdene innenfor ledelse og organisasjonsutvikling som vi kan spesialtilpasse.

 • den norske arbeidslivsmodellen
 • kommunikasjon, kontakt og rådgivning
  • psykologisk trygghet og hersketeknikker
  • lederskap, lederansvar og lederrollen
  • myndiggjørende ledelse
  • strategisk organisasjonsledelse
  • relasjonell ledelse og organisasjonsutvikling
  • involvering og medvirkning
  • hvordan møte og håndtere motstand og konflikter
  • veiledning og samskapende ledelse
  • teamledelse – effektive team – psykologisk trygghet
  • selvledelse og autonomi – mestring av delegert og distribuert ansvar, tillit og beslutningsmyndighet
  • oppgaver, roller og strukturer – hvem, hva, hvorfor og hvordan?
  • prosessbasert oppgaveløsing
  • innovasjons- og endringsledelse