AOF.no

Lederkurs – lær å lede godt

I et stadig skiftende og utfordrende arbeidsliv er evnen til å lede godt avgjørende for en organisasjons vekst og suksess. Lederkurs har aldri vært viktigere.
Våre kurs og konferanser innen lederskap gir deg enkle verktøy du kan bruke i din arbeidshverdag. Verktøy vi vet virker.

Happy mature woman looking at friend in forest

Hvem kan ta våre lederkurs?

Har du nettopp rykket opp til leder, kjenner du kanskje på usikkerheten som ligger i å skulle ta ansvar. Kanskje har du nå ansvar over noen du tidligere jobbet sammen med og var sidestilt kollega med. Nå er du den som skal lede.

Som erfaren leder er det viktig å holde seg oppdatert, få innspill og lære av andre. Får du ut potensialet hos de du leder?

Et lederkurs er ikke bare en investering i den enkelte leder, men også i hele virksomhetens fremtid.

Hvordan gjennomføres lederkursene?

På våre lederkurs har vi i tillegg til undervisning også god erfaring med metoder som gruppediskusjoner, praktiske øvelser, simuleringer og case-studier.

Lederkurs handler om mer enn å forbedre lederen. Det handler også om å skape inspiratorer og forbilder som kan inspirere sitt team til å nå sine mål og sitt fulle potensiale. Kursene gir derfor deltakerne mulighet til å reflektere over sin lederstil – til å identifisere styrker og svakheter, samt å håndtere kommunikasjon, strategisk planlegging og konflikthåndtering.

I en lederrolle kan man føle seg litt alene, og mange savner sparringspartnere på sitt eget nivå. På våre kurs vil du møte mange ulike ledere fra ulike bransjer, og få mulighet til å dele erfaringer, beste praksis og perspektiver. Dette er en viktig del av våre kurs.

Vi har kurs for alle typer ledere, nye og erfarne, mellomledere og toppledere.