AOF.no

Generell Studiekompetanse 23/5 regelen

Generell studiekompetanse gir deg mulighet til å søke en rekke studier ved universitet og høyskoler.

Fagene som inngår i den generelle studiekompetansen:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Samfunnsfag
  • Historie

Om du trenger alle seks fag som inngår i generell studiekompetanse, eller kanskje bare noen, hjelper vi deg å finne ut av dette og har tilbud som passer.

Trenger du bare å forbedre en eksisterende karakter kan vi også hjelpe deg med dette.

Det kan være lurt å starte planleggingen med å ta kontakt med en av våre rådgivere for å se hva som er raskeste vei for deg.

Er du voksen? Få generell studiekompetanse med 23/5-regelen

Denne pakkeløsningen er for deg som har liten, eller ingen utdanning etter grunnskolen. For å få generell studiekompetanse med 23/5-regelen må du fylle 23 år senest det året du søker om opptak, og du må dokumentere 5 års praksis/skole. Du må bestå alle 6 fagene i denne pakken før du kan søke opptak til høyere utdanning.

Fagene som inngår i 23/5-regelen er alle 6 fagene som inngår i den generelle studiekompetansen: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag.

Våre fag starter normalt i høstsemesteret, og alle fag avsluttes med privatisteksamen.