AOF.no

Fagskole Helsefag

Jobber du i helsesektoren og ønsker å bygge din yrkeskompetanse?

Hvorfor ta en fagskoleutdanning i helsefag?

En fagskoleutdanning gir deg mange muligheter. Etterspørselen etter fagarbeidere og andre profesjoner med ulik praktisk spisskompetanse i helsesektoren er sterkt økende. Ved å velge en helsefaglig utdanning hos oss, får du den kompetansen fremtiden etterspør. Faktorer som nasjonale satsninger, store endringer i brukernes og pasientenes behov samt lengre levealder, er noen av dem.

Studiene i helsefag er praksisnære og lagt opp på deltid, og kan kombineres med jobb. Dersom det enkelte studie krever det, kan du få praksisen tilrettelagt på egen arbeidsplass.

Helsefag - en helsefag-arbeider sitter sammen med en pasient