AOF.no

Fagskole Helsefag

Jobber du i helsesektoren og ønsker å bygge din yrkeskompetanse?

Hvorfor ta en fagskoleutdanning i helsefag?

En fagskoleutdanning kan gi deg mange muligheter. Etterspørselen etter fagarbeidere og andre profesjoner med ulik praktisk spisskompetanse i helsesektoren er sterkt økende., og er forventet å fortsette å øke i årene som kommer. Ved å velge en helsefaglig utdanning hos oss, får du den kompetansen fremtiden etterspør. Dette kan være kompetanse innen demens, innen palliativ behandling, psykisk helse og rusarbeid osv. Antall eldre personer forventes å øke betraktelig i Norge i årene fremover, og da spesielt de over 80 år. Dette setter krav til nok kompetent helsepersonell i en sårbar livsfase og som det er nå er det begrenset med tilgang på personell med nødvendige kvalifikasjoner. Vi kan tilby en rekke fagskolestudier som gjør at nettopp du kan stå bedre rustet i jobben din, gjennom økt kompetanse innen akkurat det du syntes er mest interessant.

Vi kan tilby studier innen

  • Demensomsorg,1 år (30 stp)
  • Ernæring i pleie- og omsorgstjenester, 1 år (30 stp)
  • Hverdagmestring og hverdagsrehabilitering, 1 år (30 stp)
  • Palliasjon, 2 år (60 stp)
  • Kroniske sykdommer hos voksne og eldre, 2 år (60 stp)
  • Miljøarbeid for mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, 2 år (60 stp)
  • Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser, 2 år (60 stp)
  • Psykisk helse og rusarbeid, 2 år (60 stp)

Studiene i helsefag er praksisnære og lagt opp på deltid, og kan kombineres med jobb. Studiene har ulik grad av praksis, og det er mulig å gjennomføre dette på egen arbeidsplass. Ved siden av disse studiene, har vi og flere nye studier under utvikling innen helse, og vil fra høsten 2023 kunne tilby flere nye studier som er relevant for deg som er ansatt innen helsesektoren.

Hvem passer utdanningen for?
Utdanningene innen helsefag er rettet mot fagarbeidere og andre yrkesgrupper innen helsesektoren som ønsker å bygge videre på egen kompetanse. Om du ikke har fagbrev, men kan vise til lang realkompetanse innen feltet, vil dette også kunne være interessant for deg.