AOF.no

Åpenhetsloven

AOF Norge foretar i disse dager en kartlegging og risikovurdering av egne og leverandørenes rutiner. Frem mot sommeren 2023 vil vi jobbe aktivt mot å overholde de forpliktelsene som gjelder i loven. Det arbeides løpende med en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til lovens § 5. I redegjørelsen vil vi beskrive bedriftens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

Skulle det bli avdekket risiko for negative konsekvenser av bedriftens drift, vil disse bli informert om. Vi vil ved brudd eller risiko for brudd på menneskerettigheter komme med konkrete planer for å stanse eller begrense de negative konsekvensene. Det blir også informert om resultater, eller forventede resultater, av slike tiltak.   

Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene skal være klare for offentliggjøring senest 30.06.2023. Den vil publiseres på denne siden og oppdateres i henhold til kravene i åpenhetsloven. 

Skulle du har spørsmål om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, send en forespørsel til apenhetsloven@aof.no