AOF.no

Åpenhetsloven

AOF Norge foretar i disse dager en kartlegging og risikovurdering av egne og leverandørenes rutiner. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til lovens § 5. I redegjørelsen beskriver vi bedriftens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

Skulle det bli avdekket risiko for negative konsekvenser av bedriftens drift, vil disse bli informert om. Vi vil ved brudd eller risiko for brudd på menneskerettigheter komme med konkrete planer for å stanse eller begrense de negative konsekvensene. Det blir også informert om resultater, eller forventede resultater, av slike tiltak.   

Se AOF Norge sin aktsomhetsvurdering

Skulle du har spørsmål om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, send en forespørsel til apenhetsloven@aof.no