AOF.no

NAF – Vestlandskonferansen

Kurs-id: 505537

Oppstart

onsdag 12. juni 2024

Slutter

fredag 14. juni 2024

Tidsrom

Kl. 09.00–18.00

Påmeldingsfrist

mandag 13. mai 2024

Timeantall

Totalt: 18

Timer med foreleser: 18

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Møre og Romsdal

Ålesund

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Vestlandskonferansen er et kurs for medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund -  avd.3 Møre og Romsdal , avd.6 Vestland, avd.7 Sør-Vest.

Kurset går over tre dager, her kommer du til å lære om det å være ung i Arbeidsmandsforbundet og hvordan du kan påvirke fagbevegelsen.

Du vil få møte andre engasjerte medlemmer, bli med på å skape en fantastisk lærerik konferanse å få påfyll av ny kunnskap og engasjement. 

  • Medlemmer og tillitsvalgte i fagbevegelsen som ønsker å engasjere seg mer


Det er ingen krav til forkunnskaper

  • forbunds historie

  • organisasjons struktur

  • lønn og streik

  •  Ungdomsarbeid

  •  Tillitsvalgtsarbeid

  • medbestemmelse og hvordan ta til ordet

* få kjennskap til forbundets historie.

* innsikt i hvordan organisasjonen er bygget opp og hvordan avdelingene arbeider.

* forståelsen av lønnsoppgjør og streik.

* forståelsen av hvorfor ungdomsarbeid er viktig.

* lære om hva en tillitsvalgt er og hva de gjør.

* Lære å si din mening å ta til ordet, å forstå viktigheten bak medbestemmelse.

  • Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.  

  • Innledninger i plenum

  • Diskusjoner i plenum og/eller grupper

Det er ingen eksamen på dette kurset

Kurset er gratis og reisen til/fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste.

Møre og Romsdal

Ålesund

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.