AOF.no

MoTo – Kvinner i fokus

Kurs ID: 502000

Oppstart

onsdag 12. april 2023

Slutter

fredag 14. april 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

onsdag 1. mars 2023

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Quality Airport Hotel Gardermoen

Lokevegen 7

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Organisasjons-Norge trenger aktive kvinner som deltar i samfunnsdebatten på egne premisser. Har du lyst til å være med på å sette dagsorden på jobb, og kanskje også innen politikk og øvrig samfunnsliv? Her får du treningen du trenger for å slå i bordet med dine standpunkter.

Dette er et av kursene vi får best tilbakemeldinger på – mange kvinner opplever at de har stort utbytte av å delta.

Kvinnelige medlemmer og tillitsvalgte.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

 • Kroppsspråk

 • Hersketeknikker

 • Konstruktiv kritikk – hvordan klage og fremdeles bli hørt

 • Tale- og debatteknikk

 • Hvordan bruke media som medspiller

 • Hvordan få kontakt med media

 • Intervjusituasjoner

 • Hva er forhandlinger

 • Formelle og uformelle forhandlinger

 • Hvor skjer egentlig forhandlingen

 • Kvinner i forhandlinger

Deltakeren skal etter endt kurs: 

 • være mer bevisst hva som hemmer og fremmer god kommunikasjon

 • ha trening i å beherske forskjellige kommunikasjonsformer

 • ha diskutert og reflektert omkring forholdet til mediene

 • ha gjennomdrøftet hvordan mediene kan brukes som medspillere

 • ha trening i å skrive leserinnlegg

 • ha diskutert og reflektert omkring egen rolle som kvinne i forhandlingssituasjoner

 • ha trening i å takle forskjellige forhandlingssituasjoner

Et ufravikelig prinsipp i AOFs pedagogiske valg er at læringsarbeidet legges opp ut fra den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen.

Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom en utstrakt bruk av refleksjon. Som metode for å øke deltakerens faktiske handlingskompetanse, legges det stor vekt på bruk av loggbok, hvor deltakeren bearbeider stoffet kontinuerlig, og setter det inn i egen virkelighet.

Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.

Gjennomføringen av denne modulen forutsetter en utstrakt bruk av rollespill, noen eksempler finnes i veilderheftet, men det oppfordres til kreativitet i det å finne nye og tidsaktuelle vinklinger.

I del 1 skal det settes fokus på kommunikasjon og måten hver og en av oss kommuniserer på – her skal deltakerne oppfordres til å bruke egne erfaringer og eksempler underveis – glem ikke humoren. Del 2 som går på vårt forhold til mediene krever først og fremst at det reflekteres og diskuteres omkring de skrevne og uskrevne regler i relasjon til disse. Det er også viktig at det knyttes praktisk trening opp til disse refleksjonene bl.a. når det gjelder skriving av leserinnlegg og/eller forberedelse og deltakelse i en intervjusituasjon.

Del 3 tar for seg forhandlinger. Hva er forskjellen på formelle og uformelle forhandlinger, det skal trenes i å analysere hva som faktisk rører seg under forhandlingene. Deltakeren skal dessuten gis anledning til hele tiden å reflektere omkring egen situasjon og rolle som kvinne i forhandlinger.

Ingen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Viken

Quality Airport Hotel Gardermoen

Lokevegen 7

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.