AOF.no

MoTo Kvinner i fokus

Kurs ID: 504468

Oppstart

mandag 13. mai 2024

Slutter

onsdag 15. mai 2024

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

fredag 5. april 2024

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Quality Airport Hotel Gardermoen

Lokevegen 7

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Organisasjons-Norge har bruk for aktive kvinner som deltar i samfunnsdebatten på egne premisser og setter dagsorden. 

Dette kurset er ment for de kvinnene som har lyst til å delta mer i offisielle forum både på jobb og kanskje også innen politikk eller samfunnsliv for øvrig. Du får trening i både formelle og uformelle samtaler sammen med andre kvinner som har lyst til å bli tryggere og få mer selvtillit til å markere seg med sine standpunkt. Hvem vet - kanskje det også kan komme til nytte på fritiden? 

Tilbakemeldingene på kurset er svært gode og mange kvinner opplever at de har stort utbytte av å være med. Hiv deg med du også! 

Kvinnelige medlemmer og tillitsvalgte.

Ingen

 • Kroppsspråk

 • Hersketeknikker

 • Konstruktiv kritikk – hvordan klage og fremdeles bli hørt

 • Tale- og debatteknikk

 • Hvordan bruke media som medspiller

 • Hvordan få kontakt med media

 • Intervjusituasjoner

 • Hva er forhandlinger

 • Formelle og uformelle forhandlinger

 • Hvor skjer egentlig forhandlingen

 • Kvinner i forhandlinger

Deltakeren skal etter endt kurs ha fått: 

 • Bevisstgjøring om hva som hemmer og fremmer god kommunikasjon 

 • Trening i å beherske forskjellige kommunikasjonsformer 

 • Diskutere, reflekterte og trene på egen rolle i forhandlingssituasjoner 

 • Utvikle deg selv, og lære teknikker for selvhevdelse 

 • Kjenne igjen hersketeknikker og håndtere disse 

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppeoppgaver, faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakere.

Kurset går over 20 timer fordelt over 3 dager med 2 netter.  

Start på dag 1 er kl. 1100 med avslutning på dag 3 med lunsj kl. 1300. 

Ingen eksamen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Viken

Quality Airport Hotel Gardermoen

Lokevegen 7

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.