AOF.no

MoTo – Ansettelser og oppsigelser

Kurs-id: 504457

Oppstart

mandag 10. juni 2024

Slutter

onsdag 12. juni 2024

Tidsrom

Kl. 11.00–13.00

Påmeldingsfrist

onsdag 1. mai 2024

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold

Quality Hotel Grand Larvik

Strandpromenaden 39

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

AOF MoTo: Ansettelser og oppsigelser

Sørg for at alt går juridisk riktig for seg både ved nytt og endt arbeidsforhold.

Tillitsvalgte som ønsker og/eller har behov for en innføring i spørsmål knyttet til ansettelser og oppsigelser i arbeidsforhold.

Ingen.

Kurset passer for medlemmer og tillitsvalgte som har behov for eller ønsker en innføring i problematikk og regelverk knyttet til ansettelser og oppsigelser i arbeidsforhold. 

 Etter endt kurs skal deltakerne ha: 

  • fått en innføring i og forståelse av de ulike begrepene knyttet til ansettelser og  oppsigelser i arbeidsforhold (herunder permitteringer). 

  • gjennomgått, drøftet og reflektert over gjeldende regelverk 

  • kjenne til saksbehandlingsprosedyrene ved oppsigelse/avskjed 

  • en grunnleggende forståelse av tillitsvalgtrollen og hva den innebærer av ansvar og myndighet på dette området  

Etter endt kurs skal deltakeren:

  • Ha fått en innføring i og forståelse av de ulike begrepene knyttet til ansettelser og oppsigelser i arbeidsforhold

  • Ha gjennomgått, drøftet og reflektert over gjeldende regelverk

  • Ha en grunnleggende forståelse av tillitsvalgtrollen og hva den innebærer av ansvar og myndighet på dette området

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppeoppgaver, faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakere.

Kurset går over 20 timer fordelt over tre dager, med to netter overnattinger. Oppstart første dag er klokken kl. 11.00, og avsluttes kl. 13.00 tredje dag med lunsj.

Ingen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Vestfold

Quality Hotel Grand Larvik

Strandpromenaden 39

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.