AOF.no

LO Skolen Læring

Kurs ID: 501415

Oppstart

mandag 16. januar 2023

Slutter

fredag 17. februar 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 14:00

Påmeldingsfrist

søndag 23. oktober 2022

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Tor-Espen Stenerud

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse.  Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen. LO-skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke faglig samhold, og utvikle LO som samfunnsaktør.

For å oppnå LO-skolenålen skal man ha gjennomført minst 4 av følgende moduler:

 • Arbeidsliv

 • Læring

 • Organisasjon og ledelse

 • Samfunn

 • Solidaritet

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskolering

Modul Læring har til hensikt å utvikle den pedagogiske kvaliteten i fagbevegelsen. Læring er tradisjonelt forbundet med kursvirksomhet.  Denne modulen skal behandle dette, men i tillegg undersøke hvordan læring og utvikling skjer i fagbevegelsen. Den pedagogiske grunnopplæringen skal gi deltakerne mulighet til å utforske filosofiske, sosiokulturelle og psykologiske tilnærminger til læringsprosesser.

Varighet: 2 uker

Kurset går over to samlinger:

1. samling 16.01. - 20.01.2023

2. samling 13.02. - 17.02.2023

Medlemmer og tillitsvalgte som ønsker å få dekket sine behov ut over den grunnleggende tillitsvalgtopplæringen i et læringsmiljø på tvers av forbundsgrensene.

Fullført grunnskolering

 • Pedagogikk

 • Kunnskap

 • Sosialisering i samfunnet og i fagbevegelsen

 • Undervisning og utvikling i fagbevegelsen

 • Skolen i det norske samfunnet

 • Alternative pedagogiske skoleretninger

Vi skal stille oss noen av de følgende spørsmålene:

 • Hvilke muligheter og åpninger ligger i dialogen mellom mennesker?  Hva skjer her og nå mellom oss som er til stede? Hvordan vokser mening fram i mellommenneskelige relasjoner og hvor er den enkelte i disse komplekse forholdene? Hva er identitet?

 • Hvordan oppstår kunnskaper, ferdigheter og holdninger? Hva konstituerer samfunnet?  Hvordan er det å sette sin egen praksis på spill? Kan man overta praksis og metoder fra andre? Kan kunnskap overføres i det hele tatt? Hva er skolens rolle?

 • Hva er makt? Hvordan er forholdet mellom språk og makt? Hvem står bak de mytene som brukes for å forklare verden rundt oss? Hvem beskriver min virkelighet? Hvordan oppstår kontroll og styring? Hvordan er forholdet mellom makt og undervisning?

 • Hvordan omgås vi med det paradokset om at vi står alene i usikkerheten og meningsløsheten men sammen med andre søker etter mening og forståelse? Kan vi strukturere og planlegge våre kunnskaper og våre handlinger i en kompleks og paradoksal virkelighet?

Hensikten med kurset er:

 • å utvikle den pedagogiske kvaliteten i fagbevegelsen

 • å stimulere til debatt om hvordan læring skjer i samfunnet for øvrig

 • å gi deltakeren anledningen til å reflektere over egen rolle som tillitsvalgt og samfunnsaktør

  Læring er tradisjonelt forbundet med kursvirksomhet. Denne modulen skal undersøke hvordan læring og utvikling skjer i samfunnet generelt og i fagbevegelsen spesifikt. Modulen skal gi deltakerne mulighet til å:

 • utforske filosofiske, sosiokulturelle og psykologiske tilnærminger til læringsprosesser

 • utforske de mellommenneskelige prosessene i grupper som et grunnlag for selvutvikling, organisasjonsutvikling og samfunnsutvikling

 • 2 samlinger med hjemmeoppgave i grupper mellom samlingene:

  1. samling 16.01. - 20.01.2023

  2. samling 13.02. - 17.02.2023

 • Plenum

 • Temagrupper

 • Kollektiv lesing

Ingen eksamen

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset. (Kursavgift, opphold på hotell, reisekostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste). Alt etter AOFs satser.

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Tor-Espen Stenerud

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.