AOF.no

LO-skolen Læring 2025

LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen. LO-skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke faglig samhold og utvikle LO som samfunnsaktør.

LO-skolen Læring skal øke forståelsen for hvordan organisasjoner og mennesker kan utvikles gjennom læring i fagbevegelsen og arbeidslivet.

shutterstock_1027563301-Oct-20-2021-12-26-05-08-PM

Oppstart

13.01.2025

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Akershus

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

shutterstock_1027563301-Oct-20-2021-12-26-05-08-PM

LO-skolen passer for medlemmer og tillitsvalgte som har fullført sitt forbunds grunnskolering

Fullført forbundets grunnskolering

LO-skolen Læring har fokus på:

 • Aktiviserende/deltakende læring

 • Elevsentrert læring

 • Maktkritisk læring

 • Lærende organisasjoner

 • Ulike kompetanseforståelser

 • Tillitsvalgtes rolle i virksomheters arbeid med ansattes kompetanse og synliggjøring av denne.

LO-skolen Læring skal øke forståelsen for hvordan organisasjoner og mennesker kan utvikles gjennom læring i fagbevegelsen og arbeidslivet.

Gjennom modulen skal deltakerne styrke sine ferdigheter innen:

 • Formidling og formidlingsverktøy som forumteater, kafèdialog, SWOT-analyse,

 • Kompetansekartlegging, kompetansestrategi, systematisk arbeid for kompetanseheving

  Deltakerne skal styrke sin kjennskap til alle områdene kurset har fokus på.

LO-skolen Læring er en av fem moduler på LO-skolen. De andre modulene er:

 • Arbeidsliv

 • Samfunn

 • Organisasjon

 • Solidaritet

Undervisningen tar utgangspunkt i AOFs pedagogiske prinsipper som sier at deltakernes erfaringer skal trekkes inn, og brukes aktivt i opplæringen. (Praksisrettet, erfaringsbasert pedagogikk).

Metoder som brukes:

Forelesninger – korte innledninger – summegrupper, individuelt arbeid – gruppearbeid – plenumsdiskusjoner – prosjektarbeid og veiledning.

I dette ligger også oppsummeringer, begrepsdrøfting, teoretisk belysning og forankring.

Kursets varighet: 10 dager (2 samlinger)

1.samling: 13.-17.01.2025 oppstart mandag kl. 11.00 - avslutter fredag kl. 13.00 (undervisning 08.30 - 17.30 alle hverdager)
2.samling: 10.-14.02.2025 oppstart mandag kl. 11.00 - avslutter fredag kl. 13.00 (undervisning 08.30 - 17.30 alle hverdager)

Det er ingen eksamen på dette kurset.

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset. (Kursavgift, opphold på hotell, reisekostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste).

Alt etter AOFs satser.

* Fagforbundets medlemmer må søke sin fagforening før søknaden behandles av forbundet

Interessert i noen av disse?