AOF.no

LO-skolen Arbeidsliv

Kurs-id: 503648

Oppstart

tirsdag 17. september 2024

Slutter

fredag 22. november 2024

Tidsrom

Kl. 11.00–17.30

Påmeldingsfrist

søndag 2. juni 2024

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Akershus

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Tonje Kåsene

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen. LO-skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke faglig samhold og utvikle LO som samfunnsaktør.

For å oppnå LO-skolenålen skal man ha gjennomført minst 4 av følgende moduler:

 • Arbeidsliv

 • Læring

 • Organisasjon

 • Samfunn

 • Solidaritet

Modul Arbeidsliv inneholder bedriftsøkonomi, arbeidsmiljø og arbeidsrett. Modulen skal gi grunnleggende kunnskap i bedriftsøkonomisk teori og bruk av bedriftsøkonomiske analysemetoder. Deltakerne får også en helhetlig kunnskap i arbeidsrett, slik at de skal kunne lage en oversiktlig framstilling av rettslige konflikter, identifisere krav og påstander som gjøres gjeldende, og hvilket rettslig grunnlag de bygger på. De skal kunne finne relevante bestemmelser, og begrunne standpunkt i konkrete saker.

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer som har gjennomført grunnskolering i eget forbund.

Varighet: 12 dager (3 samlinger)

1. samling: 17.09. - 20.09.2024, oppstart tirsdag kl 11:00 - avslutter fredag kl 12:30

2. samling: 29.10. - 01.11.2024, oppstart tirsdag kl 11:00 - avslutter fredag kl 12:30

3. samling: 19.11. - 22.11.2024, oppstart tirsdag kl 12:00 - avslutter fredag kl 12:30

Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskoleringen.

Fullført grunnskolering.

Bedriftsøkonomi

 • Selskapsrett

 • Kostnadsteori

 • Finansregnskap

 • Analyse av finansregnskapet

 • Offentlig regnskap

Arbeidsrett

 • Perspektiver på arbeidsrett

 • Kollektiv arbeidsrett

 • Kontroll/overvåkningstiltak

 • Arbeidstidsbestemmelser

 • Yrkesskade

 • Medbestemmelse/bedriftsdemokrati

 • Arbeidsavtalen (inngåelse/opphør)

Arbeidsmiljø

 • Hvorfor arbeidsmiljøloven?

 • Hvem gjør hva og hvordan i helse, miljø og sikkerhetsarbeid?

Modul Arbeidsliv inneholder fagene bedriftsøkonomi, arbeidsmiljø og arbeidsrett.

Deltakerne skal etter fullført modul ha:

 • grunnleggende kunnskap i bedriftsøkonomisk teori og bruk av bedriftsøkonomiske analysemetoder

 • en helhetlig kunnskap i arbeidsrett, slik at de skal kunne lage en oversiktlig framstilling av rettslige konflikter, identifisere krav og påstander som gjøres gjeldende, og hvilket rettslig grunnlag de bygger på. De skal kunne finne relevante bestemmelser, og begrunne standpunkt i konkrete saker

 • kunnskap om utviklingen av regelverket for HMS-arbeidet, om ulike aktører i verneorganisasjonen og deres myndighet, arbeids- og ansvarsområder, slik at de kan utvikle og styrke arbeidsmiljøarbeidet og samarbeidet i egen virksomhet

Nettbasert/Med veiledning:

Forelesninger

Dialogundervisning

Diskusjoner

Oppgaveløsning individuelt (selvstudium) og i grupper

Nettbasert/Uten veiledning:

Hjemmeoppgaver

Det er ingen eksamen på dette kurset.

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset. (Kursavgift, opphold på hotell, reisekostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste).

Alt etter AOFs satser.

* Fagforbundets medlemmer må søke sin fagforening før søknaden behandles av forbundet

Akershus

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Tonje Kåsene

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.