AOF.no

Introduksjonskurs – salg

Dette kurset kan du melde deg på uansett hvor i landet du bor. Kurset holdes mandager kl. 17–21, til sammen 10 kurskvelder. Kurset holdes i digitalt klasserom, og du trenger pc/mac med lyd og kamera.

Kurset i salg gir en innføring i emner som er essensielle for alle som jobber med dette. Kurset kan være et godt utgangspunkt dersom du ønsker å jobbe med salg, men mangler praksis eller teoretisk bakgrunn. Har du litt erfaring, kan også kurset være noe for deg.

shutterstock_633365168-378176-edited-2

Oppstart

16.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

6 990,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

shutterstock_633365168-378176-edited-2

Kurset passer for deg som ønsker å starte i et yrke, og trenger en introduksjon og innsikt i relevante temaer og arbeidssituasjoner man møter i arbeidet.   

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du har gode norskferdigheter.

 1. Introduksjon og organisering av sektoren 

 2. Lovverk i det norske arbeidslivet  

 3. Lovverk/regler/føringer relatert til yrket/praksisen  

 4. Etikk/yrkesetikk   

 5. Kommunikasjon med brukere av tjenesten  

 6. Fagspesifikt tema – de 5 p'er i salg  

 7. Fagspesifikt tema – ulike typer salg  

 8. Fagspesifikt tema – produktets vareflyt og alt som påvirker  

 9. Fagspesifikt tema – markedsføring  

 10. Fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset  


Kursets omfang: 40 timer, fordelt over 10 økter, a 4 timer.

Etter endt kurs skal kursdeltaker:

 • ha økt sin kompetanse på hvordan handelssektoren og ulike interesseorganisasjoner er organisert 

 • kunne se og forstå kundens behov 

 • fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med kunder 

 • ha grunnleggende kompetanse om lover innen salgsarbeid 

 • ha innsikt i de 5 p'er 

 • ha økt kompetanse på hvordan markedsføring påvirker salg og budsjett 

 • kunne forstå og håndtere konflikter på best mulig måte 

 • kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen salg 

 • ha fått kunnskap om hvordan salgsbedrifter er organisert og se helheten i det økonomiske i en salgsbedrift 

Digital undervisning
Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom, fra egen PC, med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved kursslutt.

Kr 6 990,- pluss utgifter til materiell og eksamensavgift.

Er du medlem i et LO-forbund og har vært det i mer enn tre år, kan du søke LOs utdanningsfond om stipend til korte yrkesrettede kurs med inntil kr 4 000,-.

Interessert i noen av disse?