AOF.no

Introduksjonskurs – helse

Kurset holdes mandager kl. 17–21, til sammen 10 kurskvelder.

Kurset i helse gir en innføring i emner som er essensielle for alle som jobber med dette. Kurset kan være et godt utgangspunkt dersom du ønsker å jobbe innen sektoren, men mangler praksis eller teoretisk bakgrunn. Har du litt erfaring, kan også kurset være noe for deg.

Dersom det ikke melder seg nok deltakere til å starte kurset, vil du få tilbud om digital undervisning.

shutterstock_552648484-977431-edited-Oct-20-2021-12-25-22-26-PM

Oppstart

23.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

6 990,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Telemark

Studiesenter Skien

Bølevegen 152

shutterstock_552648484-977431-edited-Oct-20-2021-12-25-22-26-PM

Kurset passer for deg som ønsker å starte i et yrke, og trenger introduksjon og innsikt i relevante temaer og arbeidssituasjoner man møter i arbeidet.   

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du har gode norskferdigheter.

Kursdeltaker skal gjennom kurset få innsikt i følgende temaer:

 • introduksjon og organisering av sektoren  

 • lovverk i det norske arbeidslivet  

 • lovverk/regler/føringer relatert til yrket/praksisen  

 • etikk/yrkesetikk   

 • kommunikasjon med brukere av tjenesten  

 • fagspesifikt tema – hygiene  

 • fagspesifikt tema – kroppens oppbygging  

 • fagspesifikt tema – sykdomslære hos eldre personer 

 • fagspesifikt tema – observasjon og dokumentasjon   

 • fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset  

 

 Kursets omfang: 40 timer, fordelt over 10 økter, a 4 timer.

Etter endt kurs skal kursdeltaker:

 • ha økt sin kompetanse på hvordan helsesektoren er organisert 

 • kunne se og forstå enkeltmenneskets behov 

 • fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med ulike brukergrupper av tilbudet 

 • ha grunnleggende kompetanse om taushetsplikt i arbeid med mennesker  

 • ha innsikt i ulike dokumenter som er en del av arbeidshverdagen (pasientloven og andre lover tilknyttet yrket) 

 • ha økt kompetanse på hvordan på hvordan kroppen er bygd opp  

 • kunne forstå og håndtere konflikter på best mulig måte 

 • kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen helse 

 • ha fått kunnskap om ulike aldersrelaterte sykdommer og hvordan møte mennesker med disse sykdommene 

Klasseromsundervisning
Undervisningen gjennomføres i tradisjonelt klasserom med lærer til stede.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved kursslutt.

Kr 6 990,- pluss utgifter til materiell og eksamensavgift.

Er du medlem i et LO-forbund og har vært det i mer enn tre år, kan du søke LOs utdanningsfond om stipend til korte yrkesrettede kurs med inntil kr 4 000,-.

Interessert i noen av disse?