AOF.no

Introduksjonskurs – barnehage

Kurset holdes tirsdager kl. 17–21, til sammen 10 kurskvelder.

Kurset i barnehage gir en innføring i emner som er essensielle for alle som jobber med dette. Kurset kan være et godt utgangspunkt dersom du ønsker å jobbe innen sektoren, men mangler praksis eller teoretisk bakgrunn. Har du litt erfaring, kan også kurset være noe for deg.

Dersom det ikke melder seg nok deltakere til å starte opp kurset, vil du få tilbud om digital undervisning.

shutterstock_552648484-977431-edited-Oct-20-2021-12-25-22-26-PM

Oppstart

24.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

6 990,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Telemark

Studiesenter Skien

Bølevegen 152

shutterstock_552648484-977431-edited-Oct-20-2021-12-25-22-26-PM

Kurset passer for deg som ønsker å starte i et yrke, og trenger introduksjon og innsikt i relevante temaer og arbeidssituasjoner man møter i arbeidet.   

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du har gode norskferdigheter.

Kursdeltaker skal få innsikt i følgende temaer:

 1. introduksjon og organisering av sektoren 

 2. lovverk i det norske arbeidslivet  

 3. lovverk/regler/føringer relatert til yrket/praksisen  

 4. etikk/yrkesetikk   

 5. kommunikasjon med brukere av tjenesten  

 6. fagspesifikt tema - Sosialisering  

 7. fagspesifikt tema - Barns utvikling  

 8. fagspesifikt tema - Pedagogikk  

 9. fagspesifikt tema - den voksnes rolle  

 10. fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset  


Kursets omfang: 40 timer, fordelt over 10 økter, a 4 timer.

Etter endt kurs skal kursdeltaker:

 • ha økt sin kompetanse på hvordan barnehagesektoren er organisert 

 • kunne se og forstå enkeltmenneskets/barnets behov 

 • fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med ulike brukergrupper av tilbudet 

 • ha grunnleggende kompetanse om taushetsplikt i arbeid med mennesker  

 • ha innsikt i ulike dokumenter som er en del av arbeidshverdagen (barnehageloven/rammeplanen osv) 

 • ha økt kompetanse på hvordan voksenrollen påvirker sosialiseringsprosessen til barnet og fått innsikt i utviklingspsykologi 

 • kunne forstå og håndtere konflikter på best mulig måte 

 • kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen barnehage 

 • ha fått kunnskap om hvordan barnehagen som pedagogisk virksomhet jobber med utvikling av enkeltmennesker 

Klasseromsundervisning
Undervisningen gjennomføres i tradisjonelt klasserom med lærer til stede.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved kursslutt.

Kr 6 990,- pluss utgifter til materiell og eksamensavgift.

Er du medlem i et LO-forbund og har vært det i mer enn tre år, kan du søke LOs utdanningsfond om stipend til korte yrkesrettede kurs med inntil kr 4 000,-.

Interessert i noen av disse?