AOF.no

FF – Faglig tillitsvalgt 2 Agder høst

FTV2 - Faglig Tillitsvalgt modul 2

Dette er et kurs for Fellesforbundets Tillitsvalgte

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

28.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Agder

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand

Rådhusgata 2

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Målgruppen for kurset er Tillitsvalgte eller andre som har gjennomgått FTV1 eller innehar tilsvarende kompetanse.

Søkere må ha fullført FTV1 eller inneha tilsvarende kompetanse.

Grunnleggende forhandlinger - Protokoller - Regnskapsforståelse

Etter kurset skal deltakerne ha god kompetanse for å kunne gjennomføre forhandlinger og skrive protokoller.

Deltakerne skal også få en grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse og bedriftsregnskap.

Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.

Dette kurset har ingen eksamen

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 177/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med Fellesforbundet Rogaland. Kontaktperson: Mads Ohnstad, mads.ohnstad@fellesforbundet.no, tlf 93033609

Interessert i noen av disse?