AOF.no

Kurs for Oss under 30 år Vestland

Kurs-id: 504767

Oppstart

mandag 3. juni 2024

Slutter

onsdag 5. juni 2024

Tidsrom

Kl. 16.00–14.00

Påmeldingsfrist

mandag 13. mai 2024

Timeantall

Totalt: 13

Timer med foreleser: 13

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Vestland

Stord Hotell

Kjøtteinsvegen 67

Kontakt

Kjersti Steffensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fellesforbundet region vest inviterer alle medlemmer under 30 år til kurs på Stord hotell. Her vil du lære det grunnleggende om Fellesforbundet, hva vi jobber med og hvilke oppgaver ungdommen kan ha. Også en fin mulighet til å bli kjent med andre ungdommer i forbundet. Ungdom i Sunnhordland vil bli prioritert.

Målgruppen er medlemmer under 30 år i Fellesforbunder region vest.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kursinnhold:

  • Fellesforbundet og LO

  • Pensjon

  • Trakassering og diskriminering

  • Delta i ungdomsarbeid

  • Lover og avtaler

  • Fordel med å være organisert

Kurset går fra fra mandag 3.juni til onsdag 5.juni.

Ingen eksamen.

De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis et stipend på kr 168/time skattefritt. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres i eget skjema.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3,30/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km.

Vestland

Stord Hotell

Kjøtteinsvegen 67

Kontakt

Kjersti Steffensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.