AOF.no

Fellesforbundet – Havbruk

Kurs ID: 500662

Oppstart

mandag 10. oktober 2022

Slutter

onsdag 12. oktober 2022

Påmeldingsfrist

mandag 15. august 2022

Timeantall

Totalt: 19

Timer med foreleser: 19

Undervisningsform

Klasserom

Møre og Romsdal

MOLDE

Scandic Seilet - Gideonveien 2

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

Gå til påmelding

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kontaktperson ved spørsmål om kurset:
Cecilie Søllesvik
cecilie.sollesvik@fellesforbundet.org
tlf: 480 33 155

Tillitsvalgte og medlemmer i Fellesforbundet i Trøndelag, Møre og Romsdal


.

Kurset tar for seg bl.a. havbruksoverenskomsten, arbeidstid- og vaktordninger, tillitsvalgtes rolle og oppgaver, skrive protokoll, HMS og trakassering

.

Tidsskjema:

Dag 1: kl. 11.00 - 17.00
Dag 2: kl. 08.30 - 17.00
Dag 3: kl. 08.30 - 13.00

Ingen prøver

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 157/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF om du trenger søknadsskjema

Møre og Romsdal

MOLDE

Scandic Seilet - Gideonveien 2

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

Gå til påmelding

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.