AOF.no

Fellesforbundet – FTV 1

Kurs ID: 502592

Oppstart

mandag 28. august 2023

Slutter

torsdag 31. august 2023

Tidsrom

Kl.10:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

søndag 2. juli 2023

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

Quality Airport Hotel Værnes

Kjøpmannsgata 20

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset holdes på Quality airport hotel Værnes

Kjøpmannsgata 20

7500 Stjørdal

Kursansvarlig Jan Tommy Svebakk 46918777

Tillitsvalgte og medlemmer i fellesforbundet Midt-Norge.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

-         Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, Tariffavtalen, Fellesforbundet og årsmøte

-         Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, Tariffavtalen, Fellesforbundet og årsmøte

Kurset gjennomføres på dagtid med klasseromsundervisning.

Det er ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 168/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Lisa Killengreen, lisa.killengreen@aof.no

Trøndelag

Quality Airport Hotel Værnes

Kjøpmannsgata 20

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.