AOF.no

Engelsk A2

Kurs-id: 503535

Oppstart

tirsdag 3. september 2024

Slutter

tirsdag 3. desember 2024

Tidsrom

Kl. 17.00–21.00

Påmeldingsfrist

torsdag 29. august 2024

Pris

6 500,–

Timeantall

Totalt: 56

Timer med foreleser: 56

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Digital undervisning

Digital undervisning

Kontakt

Turid Grav Indergaard

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

The course is suitable for those with basic knowledge of the Norwegian language and for those who have completed Norwegian level A1 course.  

Our Norwegian courses will prepare you to take the Norwegian language test. 

Kurset er for deg som har kunnskaper tilsvarende nybegynnernivå A1. Det vil si deg som behersker grunnleggende, dagligdagse ord, uttrykk og fraser. Kan presentere deg selv og andre. Kan stille og svare på personlige spørsmål om bosted, venner og eiendeler. Behersker helt enkle samtaler om dagligdagse temaer, gitt at samtalepartneren snakker langsomt og tydelig. 

Er du usikker på hvilket nivå du er på, kan du ta nivåtesten her: https://intpol.aof.no/static/Sprak.html

Engelskkunnskaper tilsvarende nivå A1. 

  • setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, som familie, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv 

  • ord og uttrykk for å grunngi og forklare meninger, planer og handlinger 

  • å klare deg i enkle samtaler om kjente og rutinepregede forhold 

  • å beskrive med enkle ord sider ved din egen bakgrunn 

  • lese og skrive enkle tekster om kjente emner 

  • forstå setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, f.eks. svært enkel informasjon om en selv og familien, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv

  • klare deg i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner med direkte utveksling av informasjon om kjente og rutinepregede forhold

  • beskrive med enkle fraser din egen bakgrunn, ditt nærmiljø og grunnleggende personlige behov

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilgang til det digitale klasserommet i god tid før undervisningen starter. 

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved kursslutt.

Invoice for the total amount or installment plan according to agreement. The entire invoice must be paid by the end of the course.

Digital undervisning

Kontakt

Turid Grav Indergaard

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.