AOF.no

MEDLEM- OG TILLITSVALGTSKOLERING

Det er ikke de ansattes feil når de sliter med stress på arbeidsplassen

iStock-1008220202 3

Er det mye stress på arbeidsplassen, bør du være skeptisk til quick fixes. Som regel er det langt mer systematiske endringer som må til.

En av verneombudets viktigste oppgaver er å være den medarbeiderne kommer til når de opplever mye stress og påkjenning i jobben. Og om de kommer til deg er du faktisk heldig – mange kvier seg for å si fra selv når de er på grensen til fullstendig utmattet. 

Det skyldes kanskje måten vi snakker om stress på. Siden stress er noe vi opplever på individnivå, blir det også enkelt å tenke at det er ens eget ansvar å fikse det. Vi bare puster ikke riktig. Vi har ikke øvd nok på mindfulness. Vi må rett og slett bare ta oss sammen!

Dette er selvfølgelig helt gal tilnærming. Dersom en arbeidsplass skaper stressede og utmattede medarbeidere på jevnlig basis, er det sannsynligvis arbeidsplassen det er noe galt med. Stress er ikke selve problemet – det er et symptom.

Hva leder til stress på arbeidsplassen?

Arbeidstilsynet har kartlagt noen av de vanligste årsakene til stress på arbeidsplassen. Vi kan for eksempel nevne:

Arbeidsplasser der folk har veldig mye å gjøre, men samtidig liten kontroll over sin egen arbeidshverdag, er selve oppskriften på stressede medarbeidere. Helsesektoren er for eksempel svært utsatt. Det samme gjelder for serviceyrker.

Har du lite å gjøre, blir du kanskje både demotivert og kjeder deg, men du blir ikke stresset. Har du stor kontroll over oppgavene, kan selv et høyt tempo med mye å gjøre gi deg følelsen av mestring. Det gjør deg tryggere på at du vil håndtere det du får i fanget.

Ledelsen må involveres for å skape endring

Som verneombud er din hovedrolle å være et mellomledd mellom ledelse og ansatte. Du skal varsle når det er høyt stressnivå på arbeidsplassen, og sørge for at det blir fulgt opp.

Så er det også i ledelsens fulle interesse å gjøre noe med utfordringene. Når folk endelig møter veggen blir det fort både langvarig og dyrt sykefravær. Andre vil kanskje slutte i jobben når det blir for mye, og dermed mister arbeidsplassen dyktige, rutinerte medarbeidere.

Å si nøyaktig hva som må gjøres av ledelsen er vanskelig, siden utfordringene er forskjellige fra arbeidsplass til arbeidsplass. Men det må i det minste være lav terskel for å melde fra til lederen sin når en opplever at det er behov for å prioritere enkelte oppgaver, og utsette andre. Det kan også være overraskende positivt å motta helt tydelige krav om hva som er forventet.

Vissheten om at man har ledelsen i ryggen kan dessuten bety at man faktisk tar seg tid til å bli ferdig med en oppgave, på riktig måte, selv om det hadde gått raskere å gjøre seg halvferdig.

Arbeidsmiljølinjen lar deg jobbe målrettet med arbeidsmiljø

Ønsker du å bli flinkere til å jobbe smart og målrettet som verneombud, og avdekke de underliggende årsakene til at problemer oppstår?

Arbeidsmiljølinjen er en utdanning i to trinn, og er et naturlig neste skritt for deg som allerede har fullført det obligatoriske 40-timerskurset. Her får du muligheten til både å fordype deg i teori, og jobbe aktivt med oppgaver som tvinger deg til å reflektere mye.

Etter å ha fullført ett eller begge trinn av Arbeidsmiljølinjen, vil du stille desto sterkere som sparringspartner og rådgiver for ledelsen i arbeidsmiljøspørsmål.