Yrkesrettet utdanning

YSK, 35 timers etterutdanning kombi

Kurs-id: 334117
Sted: AOF Nordland
Timetall: 35
Kursstart Info: 13.01 - 17.01.2020
Klokkeslett: 07:30 - 14:30
Påmeldingsfrist: 06.01.2020
Pris: kr 9000
Antall dager: 5
Kontaktperson: Jørn Jonassen
E-post: jorn.jonassen@aof.no
Mobil: +47 97791490
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

NYE UTDANNINGSKRAV FOR YRKESSJÅFØRER TUNGBIL
 
Alle som vil arbeide som yrkessjåfør må i fremtiden skaffe seg spesiell yrkeskompetanse i tillegg til førerkort for tungbil.
 
Utdanningskravet ble innført fra 10. september 2008 for persontransport med minibuss/buss og fra 10. september 2009 for godstransport med lett lastebil.
 
De som i fremtiden vil være yrkessjåfør for både gods- og persontransport, må ha oppnådd en egen kompetanse for hver av dem. Du som allerede har tungbilførerkort før disse datoene vil ha yrkessjåførkompetanse på grunnlag av din erfaring.
 
For å opprettholde din yrkessjåførskompetanse etter 2011, må du fornye yrkessjåførkompetansen ved å delta på et 35 timers etterutdanningskurs på et godkjent lærested.
 
AOF og Wee Kurssenter ble godkjent av Statens vegvesen Region øst 31. mai 2012. </b>
 
Obligatorisk opplæring hvert 5. år
 
Etter forskrift om grunnutdanning og etterutdanning av yrkessjåfører er alle yrkessjåfører lovpålagt å gjennomføre en obligatorisk opplæring hvert 5. år.
 
Privat bruk av tunge kjøretøy omfattes ikke av kravet om kompetansebevis. Derfor blir det ingen endring for de som har minibuss som familiebil, eller som skal trekke campingvogn med lett lastebil.
 
De som frakter materiell eller utstyr som skal brukes i forbindelse med utøvelse av et yrke kan i enkelte tilfeller unntatt fra ordningen når kjøringen ikke er hovedaktiviteten.
 
Kjøring utført av forsvaret, sivilforsvaret, politi, brannvesen eller ambulansetjenester er også unntatt fra krav om yrkessjåførbevis. Se yrkessjåførforskriftens §1
 
Utdanningen inneholder følgende moduler:
 
Modul 1: Vegtransporten og samfunnet
Modul 2: Yrkessjåførens sikkerhet, helse og miljø
Modul G4/P4: Gods- og persontransportens vilkår
Modul G5/P5: Gods- og persontransporten i praksis
Modul 6: Sikker adferd på veien
 
Under de fem dagene repeteres og utdypes enkelte tema fra grunnutdanningen:
 
 • Aktuelle lovbestemmelser
 • Førstehjelp og ulykkesberedskap
 • Service og kundebehandling
 • Arbeidsmiljø
 • Ergonomi, helse og ernæring
 • Kriminalitet og smugling
 • Ny teknologi
 • Sikring av last
 • Bedriftsinterne behov
 • Generell trafikksikkerhet
 • Optimal og sikker kjøring med buss eller lastebil 
 
 
 
Her har du muligheten til å dele kunnskap og erfaringer med gode kollegaer.
Rekruttering til yrket avhenger av deg! 
 
Organisering og opplæring
 
Etterutdanning må tas innenfor en tidsramme på 6 mnd. - fra 1. time på modul 1 til siste time på modul 6. Gjennomføres ikke utdanningen innen seks måneder må hele utdanningen tas på nytt.
 
For å få godkjent etterutdanningen kreves det at man har 100% fremmøte. Det er ingen skriftlig eksamen knyttet til kurset.
 
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: