Yrkesrettet utdanning

Vekterkurs

Kurs-id: 308743
Sted: Setermoen
Timetall: 167
Kursstart Info: 15.02.2019 - 30.06.2019
Klokkeslett: 17:00 - 22:00
Påmeldingsfrist: 31.01.2019
Pris: kr 22000
Kontaktperson: Tom Bull
E-post: tom.bull@aof.no
Telefon: 913 07 190
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Ønsker du å bli vekter?

 

En vekter leverer en servicefunksjon hvor kundens sikkerhet og forebygging av uønskede hendelser står i fokus.

 

Fra 2018 er det satt nye krav til opplæring av vektere. Disse kravene kommer som et behov for mer spesialisering og større krav til vektere fra det offentlige og publikum.

 

Som leverandør av vekterutdanning ønsker vi å gi deg best mulig opplæring med høyt fokus på praksis for å kunne mestre å føle deg trygg på dine kommende oppgaver som vekter.

 

Vektere utfører mange ulike oppgaver og opplæringen skal dekke relevante fagområder og utfordringer vektere kan møte i arbeidet.

 

Grunnutdanningen skal gi vekteren kompetanse som kan forebygge uønskede hendelser som uhell, ulykker og kriminelle handlinger eller redusere konsekvensene av disse.

 

Opplæringen skal legge grunnlag for å utvikle kompetanse om risikovurderinger, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid og konflikthåndtering.

 

Videre skal opplæringen fremme kompetanse om etikk, regelverk, helse, miljø og sikkerhet. 

 

Som vekter kan dine arbeidsoppgaver blant annet være:

·         Stasjonært vakthold – Vakthold innenfor et geografisk begrenset område

·         Ordensvakt - Vekter har ansvar for å holde ro og orden på utestedet, samt forebygge uønskede hendelser.

·         Arrangementsikring – Vekter kan ha ansvar for opprettholdelse av ro og orden under et større arrangement, men også ha ansvar under planleggingsfasen.

·         Tekniske tjenester – Utførelse av teknisk service utenfor normal arbeidstid, gjerne for å sikre kontinuitet i produksjon og/eller sikre verdier.

·         Sentertjeneste – forebygging av nasking/tyveri og skade på verdier samt utrykninger ved alarm og tilgjengelighet for publikum

·         Mobilt vakthold – Vekter oppsatt på kjøretøy, som regel med ansvar for vakthold og utrykning til forskjellige kunder

·         Verditransport – Vektere har ansvar for transport av verdier fra kunde til f. eks. bank eller annet avleveringssted

·         Vektere utfører også sikkerhetskontroll ved norske flyplasserheliports og utfører ISPS-tjeneste ved havnområder

 


Utdanningen er på 167 timer og blir gjennomført over flere samlinger i helger og ukedager. Undervisningen/opplæringen blir tilpasset til soldatenes tjeneste. 

 

For å vedlikeholde godkjenningen som vekter etter bestått eksamen må man ha et re godkjennings kurs innen hvert 4. år etter eksamens dato.

 

 

Påmeldingsfrist er 31.Januar

 

Oppstart med første helge samling vil bli i Februar, påmeldte vil holdes oppdatert på når og hvor.

 

Pris egenandel kr 6 000,00*

Inkluderer undervisningsmateriell og lærebøker

Bindende påmelding!

 

Totalbeløpet på kr 22 000,00 faktureres kursdeltaker, men Forsvaret kan dekke 80% av kostnaden (inntil kr 20 000,-) dersom man  søker om stipend.

Betaling kan deles opp i flere avdrag, men totalbeløpet må være innbetalt før man kan gå opp til eksamen. 

Første samling 15-17 februar.

Fredag 1700-2200

Lørdag 1000-2000

Søndag 1000-2000

Dersom oppstart datoer ikke passer så kontakt oss.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: