Yrkesrettet utdanning

Utvikling og vedlikehold av team - dag - Haugesund

Kurs-id: 111159
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 8
Kursstart Info: Våren 2019
Klokkeslett: 08.00 - 16.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 5.000,- inkl. lunsj
Kontaktperson: Tone Merete Robberstad
E-post: tone.robberstad@aofhaugaland.no
Telefon: 52 70 90 04
Mobil: 917 55 798
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Utvikling og vedlikehold av team - dag - Haugesund

Ethvert team består av enkeltmennesker med kompetanse, erfaring og behov. For å få et team til å fungere må relasjoner bygges, roller fordeles og funksjoner ivaretas. For at dette skal skje raskt og teamet skal kunne kommer raskt i gang med å skape resultater, kreves det spesielle kunnskaper fra lederen om hvordan et team bygges, utvikles og vedlikeholdes.

Målene med utdanningen er at du skal være i stand til å:

  • fordele roller og avklare forventninger
  • bli kjent med hvert teammedlem som det 24-timersmennesket han/ hun er
  • ha fokus både på resultatprosessen og den psykososiale prosessen i teamet

Deltakerne skal øke sin bevissthet i forhold til opprettelse, utvikling og vedlikehold av teamet han/ hun leder. Den enkelte deltaker skal trene på å bruke de verktøyene vi presenterer, slik at man er i stand til å "se" den enkelte teamdeltaker og ivareta ham/ henne på en slik måte at resultatene som skapes i teamet blir optimale.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: