Yrkesrettet utdanning

Rekruttering - dag - Haugesund

Kurs-id: 209033
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 14
Kursstart Info: Våren 2019
Klokkeslett: 09:00 - 16:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 6500,- inkl. matr. og lunsj
Kontaktperson: Tone Merete Robberstad
E-post: tone.robberstad@aofhaugaland.no
Telefon: 52 70 90 04
Mobil: 917 55 798
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Rekruttering - dag - Haugesund

Hvorfor er rekrutteringsarbeidet så viktig?

·         Før i tiden sa man at en ansettelse er en millioninvestering, i dag er det i mange tilfeller en investering av flere titalls millioner. Et årsverk koster i svært mange tilfeller minst en million kroner (lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, forsikringer og pensjoner, kontor/verktøy………….)

·         En riktig ansettelse tilfører virksomheten er viktig ressurs, med god og riktig kompetanse og med utviklingspotensial, og som er en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet.  En feilansettelse kan bety det motsatte. Ansettelse av feil ledere er sannsynligvis det aller verste.

·         Rekruttering av medarbeidere er noe av det viktigste som skjer i en virksomhet. Det er viktig å tiltrekke seg og ansette de som er de beste for virksomhetens formål.

·         En systematisk rekrutteringsprosess fjerner ikke risikoen for feilvalg, men gjør dem mye mindre sannsynlige.

Kurset/seminaret vil dreie seg om:

Før intervju:

·         Analyse av kompetansebehov – hvilken medarbeider trenger vi?

·         Profilering av bedriften

·         Stillingsutlysninger

·         Evaluering av søknader

·         Søknaders utforming, språk, struktur

·         «Falske» søknader

·         Evaluering av søknader

 

Tester:

·         Typer tester. Gjennomgang av noen velrennomerte tester

·         Gjennomføring, tolkning og tilbakemelding

·         Praktisk bruk av resultatene

 

Intervjuer og intervjutrening:

·         Intervjuets faser og oppbygging

·         Hva spør en etter i intervjuet?

o   Faglige egenskaper/kompetanse

o   Andre kompetanser/erfaringer

o   Personlige egenskaper

o   Fritid

o   Annet?

·         Spørsmål som ikke er tillatt

 

Trening:

Mye tid til intervjutrening. Deltagerne deles inn i grupper og arbeider med konkrete intervjucase. Rollene vil være kandidat, intervjuer, og observatør. Alle skal fortrinnsvis prøve seg som i alle roller, minimum som intervjuer.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: