Yrkesrettet utdanning

Praktisk prosjektarbeid - med prosjektsimulator - kveld - Haugesund

Kurs-id: 296392
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 28
Kursstart Info: Våren 2019
Klokkeslett: 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 5000,-
Kontaktperson: Tone Merete Robberstad
E-post: tone.robberstad@aofhaugaland.no
Telefon: 52 70 90 04
Mobil: 917 55 798
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Praktisk prosjektarbeid - med prosjektsimulator - kveld - Haugesund

I samarbeid med firmaet Learning by Doing, vil vi starte et 30 timers praktisk kurs innen ledelse og gjennomføring av prosjekter.

Dette er ikke tradisjonelle kurs med forelesninger. Det pedagogiske opplegget skjer vet at deltakerne i tillegge til teori, vil bli engasjert gjennom pensumet ved et brettspill, omtrent som Monopol. Her skal læringen skje i team som også er en trening i gruppesamarbeid. Hvert team skal lede sitt prosjekt i konkurranse med de andre kursdeltakerne. Dette skaper deltakerengasjement og aktivitet. Her vil en oppleve at det er gøy å lære om prosjektledelse.

Kurset fokuserer på gjennomføring av prosjekter innen godkjent budsjett, til avtalt tid og ikke minst til avtalt kvalitet.

Mange som jobber i prosjekter deltar bare i deler av prosjektet, og etter endt kurs vil en også ha en bedre forståelse av helheten av prosjektet.

Kursets formål:
*Få trening i ressurseffektivitet
*Få trening i å mestre uforutsette hendelser
*Skape forståelse for prosesser og krefter som påvirket og styrer prosjektgjennomføring
*Skape felles kultur, språk, metoder og vurderinger av prosjektengasjementer
*Trening i rapportering og oppfølging, og ikke minst kunne se konsekvenser.

Kursets innhold:
*Forstudie med aktivitets, tids- og ressursplanlegging
*Risikoanalyse
*Anbuds - og tilbudsarbeid
*Planlegging av prosjektets aktiviteter
*Ressurser - vurdering av behov og tilgang under prosjektgjennomføringen
*Prosjektbudsjett og kapitalkostnader
*Styring og gjennomføring av prosjektet
*Uforutsette hendelser som oppstår - hvordan mestre dette?
*Løpende prosjektoppfølging og analyser - økonomisk og operativt
*Sluttrapportering - med prosjektregnskap


Er du LO organisert så ha rett til gratis kurs via stipend i L'O's utdanningsfond.
Ta kontakt for mer informasjon om dette.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: