Yrkesrettet utdanning

Pleieassistent, grunnleggende helsefagarbeid

Kurs-id: 313669
Sted: Seljord Vidergående skole
Timetall: 40
Kursstart Info: 16.09.2019 til 25.11.2019
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 05.02.2019
Pris: kr 6950 + bøker
Antall dager: 10
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kurs for assistenter i pleie og omsorg, grunnleggende helsefagarbeid.

Kurset legges opp som et erfaringsbasert kurs med klasseromsundervisning kombinert med aktiv deltagelse fra kursdeltakerne. Undervisningen vil knyttes tett opp til deltakernes egne erfaringer og utfordringer i arbeidslivet. Vi ønsker å få til gode diskusjoner og være et et trivelig og trygt sted for læring. 

Kurset passer for deg som har liten eller ingen erfaring som assistent i helse og omsorg, og ønsker mer kunnskap om grunnleggende helsefag. 

Faginnhold:

1)      Grunnelementer i helse - og sosialfag

·        Etikk, kommunikasjon og samhandling

                  -Hvordan møter du andre?

                  -Verdier og holdninger

                  -Helhetlig menneskesyn

                  -Brukerens behov

                  -Aktiv omsorg

·        Tverrfaglig samarbeid og konflikthåndtering

                  -Roller , kontakt og dialog, samarbeid, konflikter

·        Lovgivning - pasientrettigheter og helsearbeiderens plikter

2)      Sykdommer og pleie

·        Hygiene og smitte - smittekjeden, tiltak, retningslinjer

·        Inkontinens - årsaker, symptomer, tiltak

·        Forebygging av komplikasjoner ved immobilitet - typer komplikasjoner, årsaker, tiltak

·        Ernæring i pleie og omsorg - mat og eldre, underernæring, andre brukergrupper

·        Diabetes - hva er diabetes?, hva virker inn på blodsukkeret?, akutte komplikasjoner, senkomplikasjoner, hva er viktig å observere?

·        Hjerneslag - årsaker, symptomer, behandling og tiltak

·        Parkinson - årsaker, symptomer, behandling og tiltak

·        Demens - årsaker, symptomer og sykdomsutvikling, behandling og tiltak

·        Depresjon - årsaker, symptomer, behandling og tiltak

·        Pleie ved livets slutt - pasient og pårørende, stell av døde

 

 

Det utstedes kursbevis ved avslutning av kurset, minimum 75 % frammøte

Gjennomføring: Tirsdagskvelder fra kl 17 - 21 i 10 uker.

Medlemmer i fagforbundet kan søke forbundet om stipend. Kurs: Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på mindre enn 80 timer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 3.000,- per kalenderår.

 

Kontakt ditt forbund for stipend.

 

Mer informasjon kontakt Kjersti 91902235

 

 

 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: