Yrkesrettet utdanning

Pleieassistent - helseassistent - Virtuell undervisning/nettkurs

Kurs-id: 372013
Sted: Virtuell undervisning - Teams
Timetall: 40
Kursstart Info: 12.05.2021 - 22.09.2021
Klokkeslett: 18:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 07.05.2021
Pris: kr 6950
Kontaktperson: Turid Grav Indergaard
E-post: turid.indergaard@aof.no
Telefon: 99 33 18 80
Mobil: 41460320
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kompetanseheving for deg som ønsker å arbeide innen pleie- og omsorgssektoren, men som mangler formell utdanning på området. Studiet Pleieassistent kvalifiserer deg til å jobbe som ekstravakt, støttekontakt eller fast ansatt i omsorgsbolig, sykehjem eller hjemmetjenesten.

Pleieassistent gir deg innsikt og en faglig forståelse og trygghet, og opplæringen dekker viktige områder som rolleforståelse og holdninger, grunnleggende kunnskaper om ulike psykiske og fysiske lidelser og grunnleggende elementer i pleie- og omsorgsarbeid.

Denne korte yrkesrettede utdanningen gir deg også et godt grunnlag for en rekke videre studier til andre yrker og profesjoner innen pleie- og omsorgssektoren.

Felles for alt arbeid innenfor helse- og sosialfagene er møtet og relasjoner mellom mennesker. Pleieassistent handler i første rekke om grunnleggende forhold i møtet mellom mennesker som trenger hjelp, bistand og pleie, og personer som er ansatt i pleie- og omsorgstjenesten.

Som pleieassistent vil du møte mennesker i alle typer livssituasjoner, fra alle samfunnslag, i alle aldrer, og med ulik sosial, kulturell og etnisk bakgrunn.
Pleieassistent tar utgangspunkt i Program for opplæring av personer uten formell fagutdanning i pleie- og omsorgssektoren fra Sosial- og helsedirektoratet (IS-1232).

Kurset tar for deg følgende temaer:

 • arbeidsprosesser og arbeidsmiljø; etikk og holdninger; eldre og aldring;
 • grunnleggende sykepleie; kommunikasjon; hygiene og smittevern;
 • ergonomi; funksjonshemning og funksjonsnedsettelse;
 • demens; psykisk utviklingshemning;
 • humanbiologi; de vanligste sykdommene og lidelsene;
 • pasientrettigheter.

Kursets faglige innhold:

Grunnelementer i helse - og sosialfag

 • Etikk, kommunikasjon og samhandling
 • Hvordan møter du andre?
 • Verdier og holdninger
 • Helhetlig menneskesyn
 • Brukerens behov
 • Aktiv omsorg
 • Tverrfaglig samarbeid og konflikthåndtering
 • Roller, kontakt og dialog, samarbeid og konflikter
 • Lovgivning - pasientrettigheter og helsearbeiderens plikter

Sykdommer og pleie

 • Hygiene og smitte - smittekjeden, tiltak og retningslinjer
 • Inkontinens - årsaker, symptomer og tiltak
 • Forebygging av komplikasjoner ved immobilitet - typer komplikasjoner, årsaker og tiltak
 •  Ernæring i pleie og omsorg - mat og eldre, underernæring, andre brukergrupper
 • Diabetes - hva er diabetes? Hva virker inn på blodsukkeret? Akutte komplikasjoner, senkomplikasjoner, hva er viktig å observere?
 • Hjerneslag - årsaker, symptomer, behandling og tiltak
 • Parkinson - årsaker, symptomer, behandling og tiltak
 • Demens - årsaker, symptomer og sykdomsutvikling, behandling og tiltak
 • Depresjon - årsaker, symptomer, behandling og tiltak
 • Pleie ved livets slutt - pasient og pårørende, stell av døde

Anbefalte forkunnskaper: Norskkunnskaper på A2 nivå, må kunne snakke, forstå og skrive enkel norsk.

Krav til utstyr: Kurset vil foregå via livestreaming på Teams, og du kan sitte hjemme på din egen PC og følge undervisningen og gjøre oppgaver. Derfor må du ha egen PC og nettverk for å kunne delta.

Arbeidskrav: 2 innleveringer og en kartlegging av kompetanseutvikling som genererer til kursbevis dersom du har minimum 75% fremmøte og har betalt kursavgiften.

Studiemateriell: ca. kr. 750,- som kommer i tillegg.

Finansiering: Faktura på totalbeløpet eller avdragsordning etter avtale. Dette velger du i bestillingen.
Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, er du medlem i en fagforening så ta kontakt med dem for stipend muligheter.

 Kurset må være betalt, når kurset er ferdig. Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: