Yrkesrettet utdanning

Omstillingskurs

Kurs-id: 349716
Sted: AOFs lokaler
Timetall: 16
Kursstart Info: 06.05.2020 - 27.05.2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 30.04.2020
Pris: kr 8000
Antall dager: 4
Kontaktperson: Oscar Lindø
E-post: oscar.lindo@aof.no
Telefon: 474 51 828
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

NB! Med dagens utfordrende situasjon med Covid-19 Coronavirus, blir kursoppstart mest sannsynlig forskjøvet i tid. Så snart det er forsvarlig å gjennomføre og ut fra helsemyndighetenes anbefalinger vil kurs settes opp, vi anbefaler likevel at du melder deg på så snart som mulig dersom du ønsker plass på det første kurset.

 

Kurset vil bli gjennomført som nettløsning over videodeltakelse ber vi om at dere kontakter kompetanserådgiver Oscar Lindø, se lenger ned for kontaktinformasjon.

 

Ønsker du nye utfordringer, men ikke helt ser hvordan du skal finne dem?

Jobber du i en bransje som er utsatt for store endringer?  Er du usikker på om din bransje vil bestå og om du vil fortsette i samme bransjen? 

Det dukker opp mange spørsmål i løpet av en yrkeskarriere.

 

Vi setter opp omstillingskurs for at du skal se hvilke muligheter som finnes med din kompetanse og hvilke personlige valg du kan ta med den bakgrunnen du har.

 

Kurset setter søkelys på deg og de mulighetene som du selv har på veien mot en annen jobb, eller behovet mer skolering i eksisterende jobb. Vi kartlegger sammen med deg dine sterke sider og hva du er god på. Kurset skal være med på å gjøre deg mer selvbevisst og bedre på å fortelle om dine sterke sider.

En kort oppsummering av kurset kan være: Å bli bedre på seg selv.

Sentrale emner vil være:

Egen kompetanse og CV
Jobbsøking og nettverk
Kommunikasjons og presentasjonsteknikk og jobbintervjuet
Økonomi, erfaringsutveksling og veien videre

Kurset legges opp med 4 samlinger a 4 timer samt 2 individuelle samtaler etter at man har gjennomført en web basert kartlegging av egne interesser og ferdigheter.

Samlingene vil gjennomføres på onsdager mellom kl 1700-2100 i AOF sine lokaler lokalisert i Torggata 12. Veileder setter opp timer til individuell veiledning i samråd med den enkelte deltaker. 

Nå setter vi opp kurset i samarbeid med Handel og Kontor (HK). For medlemmer av HK vil det være mulig å søke om stipend på inntil kr 8000.-.  Vi vil i samråd med HK lose deg gjennom søknadsprosessen på stipend på første samling.

Kurspris er kr 8000.-. Med fullt stipend vil dette kurset da være gratis for HK medlemmer, det er en flott og god medlemsfordel.

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: