Yrkesrettet utdanning

Merkevarebygging

Kurs-id: 185979
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 12
Kursstart Info: Våren 2019
Klokkeslett: 08:30 - 15:30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 6800,- inkl. lunsj
Kontaktperson: Tone Merete Robberstad
E-post: tone.robberstad@aofhaugaland.no
Telefon: 52 70 90 04
Mobil: 917 55 798
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Merkevarebygging - Haugesund

Ønsker du et arbeidsvertøy for å forbedre bedriftens omdømme og utvilking av bedriftens merkevare? Kompetansekurset gir deg fundamentet du trenger for å utvikle virksomheten målrettet.

Merkevareledelse
Suksessrike organisasjoner kjennetegnes ved at de er tydelige i sin kommunikasjon til omverdenen. Organisasjoner som er tydelige i sin kommunikasjon internt og eksternt opplever å finne ønsket plass i forbrukernes bevissthet. Dette skaper lønnsomhet og konkurransefordeler over tid. Virksomhetene har en lang rekke hvor den enkelte medarbeider er et sentralt element i å utvikle selskapets omdømme. Det er derfor sentralt at medarbeidere også i det ytre ledd får en klar forståelse for sin rolle i kommunikasjonen. Denne forståelsen for egenrollen skapes ved å gi den enkelte medarbeider innsyn i de mekanismer som gjelder for utvikling av virksomhetens omdømme. Medarbeideren trenger forståelse for hva som skaper merkeverdi.

Perspektiv på merkevareledelse skaper en grobunn i virksomheten til å utvikle sin markedskompetanse og og å ta i bruk kunnskap og verktøy som utvikler merkeverdien. Kurset gir samtidig kunnskap og forståelse for utvkling av selskapets renommè.

Deltagelse
Kurset rettes mot virksomheter som nyter godt av et positivt omdømme. Handels- og servicebedrifter både innen forbrukermarkedet og forretningsmarkedet vil dra nytte av kompetansetilfang innen merkevareledelse. Kurset legger vekt på den rollen hver enkelt medarbeider har ved å fylle selskapets visjoner og verdier.

Kurset tar tak i problemstillinger som delakerne bringer med seg. På denne måten oppnås relevans og nytte for deltagerne.

Kurset er åpent for alle nivåer i organisasjonene, spesielt nyttig vil det være for ledelse og mellomledelse, HR-funksjon, markedsføringsledelse og personell i ytre ledd.

Kursleder: Odd Harald Karlsen, Reputation in Mind AS, Ålesund.
                    Kurset vil gjonnomføres over 2 dager, kl. 08.30 - 15.30, lunsj vil bli servert.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: