Yrkesrettet utdanning

Medarbeidersamtale - dagskurs - Haugesund

Kurs-id: 157152
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 8
Kursstart Info: Våren 2019
Klokkeslett: 08.00 - 16.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 5.000,-
Kontaktperson: Tone Merete Robberstad
E-post: tone.robberstad@aofhaugaland.no
Telefon: 52 70 90 04
Mobil: 917 55 798
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Relasjons- og resultatsamtale - en ny type medarbeidersamtale - dag- Haugesund

Samtalen foregår mellom to likeverdige parter hvor relasjonsbygging, resultatoppnåelse og personlig utvikling er det sentrale i samtalen. Samtalen bygges opp på en slik måte at den utvikler relasjonen mellom leder og medarbeider, samtidig som økt tillit og lojalitet mellom leder og medarbeider bygges. Samtalens vektlegging og gjennomføring styres av de to partene, og ikke, slik medarbeidersamtaler ofte er, at samtalen styres av skjemaer og spørsmål av generell karakter.

Samtalens innhold

    • 24-timersmennesket
    • Faglig status
    • Utvikling
    • Avtaler
    • Samtaleevaluering

Holdningene til den enkelte leder rundt hensikten med slike samtaler er avgjørende for at denne viktige samtaleformen skal bli gjennomført på en god måte. I løpet av kurset vil vi derfor tydeliggjøre nytten av enkle hjelpemidler til det beste for en god samtale. Vi legger opp til konkrete og nyttige verktøy og en god struktur.

Samtidig vil vi bruke tid på å formidle og reflektere over viktigheten av, og poenget med, samtalen.

Etter endt kurs vil deltakeren forstå den betydningen samtalen har for medarbeideren og som redskap for lederen selv.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: