Yrkesrettet utdanning

LIVE NETTBASERT - IK-mat med smittevern for Restaurant-matfag - K1 - dag

Kurs-id: 354068
Sted: Digitalt klasserom
Timetall: 40
Kursstart Info: 02.07.2020 - 01.09.2020
Klokkeslett: 09.00-14.00
Påmeldingsfrist: 15.06.2020
Pris: kr Gratis
Antall dager: 1
Kontaktperson: Heidi Victoria Moss
E-post:
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kurs i IK-mat med smittevern

Regjeringen har lyst ut 50 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert. Vi har søkt og fått tildelt midler. Nå kan vi tilby dette kurset fullfinansiert (gratis) til permitterte og arbeidsledige!

 

Personer som behandler mat har et stort smittefaglig ansvar i jobben sin og fremover vil kunnskap om IK-mat og smittevern være svært ettertraktet og nødvendig for å holde smitten på et lavt nivå. Assistenter på kjøkken jobber ofte med varemottak og behandling av mat i både rene og urene soner og trenger derfor god kunnskap om IK-mat for å bidra til en trygg produksjon av mat i henhold til mattilsynet sine bestemmelser. 

Emner

Tryggmat/ Intern kontroll – mat

  • Du får kunnskap og forståelse for viktigheten ved daglige rutiner ved produksjon og matservering. Ved endt opplæring vil du gjennom å følge IK-matforskriftene og ved å ta riktige smittevernshensyn, kunne arbeide systematisk og kvalitetssikre matproduksjonen i alle ledd. Du vil få kjennskap til smittevern knyttet til personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene. Du vil få kjennskap til Mattilsynet, som en viktig samarbeidspartner for å sikre bedriften helsemessig trygg mat.

Renhold, smittevern, avvikshåndtering og renholdsplaner

  • Til grunne for opplæringen ligger læreplanmål fra læreplanen i restaurant- og matfag Vg1 og Vg2, samt utvalgte deler av læreplanen for renholdsoperatørfaget. Det vil gis en grundig gjennomgang av produksjonshygiene på kjøkken i alle steg fra varemottak til kunde, vi vil ta for oss de ulike produksjonssonene på  kjøkkenet, avvikshåndtering, avfallshåndtering og periodisk renhold og renholdsplaner. Du vil få øve på å skrive avviksmeldinger, renholdsplaner og foreta temperaturkontroll. Du vil få en god gjennomgang av hygienetiltak knyttet til smittevern. 

Kurset er på totalt 40 timer, og gjennomføres digitalt på kveldstid. 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: