Yrkesrettet utdanning

Lederskolen K1 - kveld - Bergen - 2021-22

Kurs-id: 373966
Sted: AOF Kurssenter
Timetall: 80
Kursstart Info: 10.01.2022 - 17.10.2022
Klokkeslett: 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 27.500,-
Kontaktperson: Monika Hope
E-post: monika.hope@aofvestlandet.no
Mobil: 919 17 045
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Lederskolen -  Bergen

Ønsker du å skape bedre resultater og bli en tydelig leder? De beste lederne bringer frem resultater igjennom å utvikle og motivere sine ansatte.

Se hva kursleder og  noen av våre tidligere deltakere sier om lederskolen:

Ledelse er et fag på lik linje med andre fag. For å bli en dyktig leder trengs både kunnskap og erfaring. Vi må skaffe oss teoretisk kunnskap, trene på og ta den i bruk og reflektere over de resultatene vi oppnår. Når vi gjør dette sammen med andre, får vi også tilbakemeldinger på egne synspunkter og personlig væremåte. Vi lærer og utvikler oss. Det er dette Lederskolen handler om.

Mange utdanninger gir mye kunnskap om ledelse. Lederskolen lærer deg å lede. Dette er en praktisk utdanning for deg som vil bli en bedre leder. Etter ett års studieinnsats på Lederskolen vil du sitte igjen med en grunnleggende kompetanse innen ledelse og et bevisst forhold til egen lederadferd.

Mål med studie:
Utvikle ledere som skaper gode resultater ved å
* bidra til et helsefremmende og meningsfylt arbeidsmiljø
* skape trygghet for den enkelte medarbeider og seg selv som leder
* bidra til et inkluderende arbeidsliv
* forstå sammenhengen mellom egne handlinger, produktiviteten i teamet og bedriftens økonomiske resultater

Kurset tar for seg følgende:

* Grunnleggende lederforståelse
* Ledelse i et HMS perspektiv
* Ledelse og økonomi
* Relasjonell lederatferd

Se utdrag fra en av våre forelesninger om relasjonsledelse her: 

Kurset er på totalt 80 timer, og gjennomføres som  kveldsundervisning.

Enkelte LO medlemmer kan ha rettigheter til utdanningsstipen på kr. 13.500,-. Ta kontakt for mer informasjon om dette.

 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: