Lederkurs Midt-Norge del II

Kurs-id: 287287

Pris: kr. 8 500 kr

Trekanten møtesenter , Tiller
Kursstart Info: 23.09.2019 - 02.12.2019
Tid: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Nina Novik
E-post: nina.novik@aof.no
Mobil: 96017950