Ledelse del I - Midt-Norge vår 2020

Kurs-id: 312089

Pris: 19000 kr

Trekanten møtesenter , Tiller
Kursstart Info: 25.03.2020 - 09.12.2020
Tid: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Nina Novik
E-post: nina.novik@aof.no
Mobil: 96017950