Yrkesrettet utdanning

Karriereveiledning

Kurs-id: 349716
Sted: AOFs lokaler
Timetall: 16
Kursstart Info: 26.05.2020 - 27.09.2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 30.06.2020
Pris: kr 8000
Antall dager: 4
Kontaktperson: Oscar Lindø
E-post: oscar.lindo@aof.no
Telefon: 474 51 828
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

NB! Med dagens utfordrende situasjon med Covid-19 Coronavirus, blir kursoppstarter etter avtale. Inn til videre blir kurset gjennomført i virtuelt klasserom, det betyr toveis kommunikasjon med lærer på nettet sammen med andre deltakere. 

 

Ønsker du nye utfordringer, men ikke helt ser hvordan du skal finne dem?

Jobber du i en bransje som er utsatt for store endringer?  Er du usikker på om din bransje vil bestå og om du vil fortsette i samme bransjen? 

Det dukker opp mange spørsmål i løpet av en yrkeskarriere.

 

Vi setter opp karriereveiledning for at du skal se hvilke muligheter som finnes med din kompetanse og hvilke personlige valg du kan ta med den bakgrunnen du har.

 

Kurset setter søkelys på deg og de mulighetene som du selv har på veien mot en annen jobb, eller behovet mer skolering i eksisterende jobb. Vi kartlegger sammen med deg dine sterke sider og hva du er god på. Kurset skal være med på å gjøre deg mer selvbevisst og bedre på å fortelle om dine sterke sider.

En kort oppsummering av kurset kan være: Å bli bedre på seg selv og dine muligheter!

Sentrale emner er:

Kompetansekartlegging ved hjelp av Vip24 (profil og samtaleverktøy for meningsfulle karrierevalg)
Egen kompetanse og CV
Jobbsøking og nettverk
Kommunikasjon, presentasjonsteknikk og jobbintervjuet
Økonomi, erfaringsutveksling og veien videre

Om Vip24:

Vip24programmet er et prosessverktøy som gjennom kartlegging av verdier, interesser og preferanser fremmer selvinnsikt og refleksjon rundt egne friskfaktorer, styrker og utviklingspotensial og muligheten til å bruke disse 24 timer i døgnet - i jobb og fritid.

 

 

Kurset legges opp med 4 samlinger a 4 timer samt 2 individuelle samtaler etter at man har gjennomført en web basert kartlegging av egne interesser og ferdigheter.

Samlingene vil gjennomføres på onsdager mellom kl 1700-2100 i virtuelt klasserom. Det vil også settes opp kurs på andre ukedager og eventuelt på dagtid fremover. Veileder setter opp timer til individuell veiledning i samråd med den enkelte deltaker. Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: