Yrkesrettet utdanning

Innføring i spesialpedagogikk for assistenter og fagarbeidere - kveld - Haugesund

Kurs-id: 313177
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 40
Kursstart Info: 11.03.2019 - 27.05.2019
Klokkeslett: 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 6.500,-
Kontaktperson: Anne Tove Bjørgen Hammer
E-post: anne.tove.hammer@aofhaugaland.no
Telefon: 52 70 89 95
Mobil: 412 08 062
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Som en del av den spesialpedagogiske hjelpen og undervisningen til barn som har rettigheter etter §5 i Opplæringsloven, tilrår PPT at assistenter, i tillegg til pedagoger, skal følge opp og gjennomføre tiltak. Dette kurset vil være en god hjelp på veien mot kompetanseheving innenfor dette området. 

Kurset retter seg mot barne- og ungdomsarbeidere, helsfagarbeidere, pedagogiske assistenter og andre ansatte i barnehage og skole/ SFO, samt ansatte som arbeider med mennesker med utviklingshemming. Det kreves ingen forkunnskaper for å kunne delta på kurset. 

Målet med kurset er å gi en grunnleggende innføring i et utvalg spesialpedagogiske tema knyttet til arbeid med barn og unge i barnehage og skole, og på denne måten bidra til kompetanseheving.

Følgende tema vil bli behandlet:

 • Hva er spesialpedagogikk?
 • Barnet i fokus
 • Språk og kommunikasjonsutvikling
 • Barn med utfordrende atferd
 • Rutiner og planer i barnehage og skole
 • Ulike lærevansker

Kurset er lagt opp teoretisk og med refleksjon individuelt, i gruppe og i plenum (IGP).

Kursets lærer er Signe Elise Eik. Hun er utdannet faglærer i Ernæring helse- og sosialfag, med tilleggsutdanning i bl.a. spesialpedagogikk og veiledning. Hun har jobbet i barnehage, samt undervist både barn, ungdom og voksne. Således har hun lang og god erfaring med undervisning, veiledning og tilrettelegging for både barn og voksne.


Praktiske opplysninger

Kurset er et kveldskurs og vil gå over følgende 10 kvelder fra kl. 17.00 - 21.00:

Mars: 11. 18. og 25.
April: 01., 08. og 20.
Mai:    06., 13., 20. og 27.

Med forbehold om endringer! 


Finansiering

Fagorganiserte kan søke stipend fra sitt fagforbund.
 

Dette sier noen av deltakerne fra tidligere kurs:

 • "Flott at vi får veksle mellom forelesninger og gruppearbeid - lærer mye i begge tilfellene / bra fordeling."
 • "Enda bedre forståelse av hvert enkelt barn. Gi småbarn en enda bedre hverdag."
 • (Om læreren): "Veldig spennende å høre på, kommer med nyttig info og bruker eksempler innimellom. Veldig faglig god og lært meg masse nye ord og begreper. Energisk og smilende!"
 • "Dette er mitt tredje kurs gjennom AOF i voksen alder. Flinke lærere, hyggelig personale."
 • "For meg var det midt i blinken, fikk smaken på spesialpedagogikk og har lyst å lære meg mer av det. Det var en test for å finne ut om jeg klarte å følge med og kunne bidra noe til medstudentene mine."


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: