Yrkesrettet utdanning

Fagkurs for deg ansatt innen helse-og omsorgsfag KP2

Kurs-id: 351627
Sted: Nettkurs
Timetall: 15
Kursstart Info: 01.01.2021 - 31.12.2021
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 599
Kontaktperson: Turid Grav Indergaard
E-post: turid.indergaard@aof.no
Telefon: 99 33 18 80
Mobil: 41460320
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Jobber du som pleieassistent?

Kurspakken inneholder flere kurs som er relevante for deg som jobber med eldre og syke mennesker. Du får god innføring i ulike deler av jobben, og lærer om viktige tema fokusområder i ditt arbeid. 

 

Følgende kurs får du tilgang til: 

Kurset Innføring i omsorgsyrket:  

Kurset gir en innføring for å sikre at pleieassistenter og medhjelpere uten relevant helsefaglig utdanning og erfaring, vet hvilke forventninger som stilles til dem når de trer inn i omsorgsrollen:

- Kursdeltakeren får innsikt og kompetanse på hvilke verdier og holdninger som må ligge til grunn og styre helsepersonellets adferd i pasientnært arbeid

- Kursdeltakeren får grunnleggende kunnskap om stell og omsorgsoppgaver

- Kursdeltakeren får informasjon om at de ikke skal påta seg oppgaver de ikke har kompetanse for, men rapportere og innhente hjelp fra kvalifisert personell når situasjonen tilsier det.

 

Kurset: Basale smittevernsrutiner

Kurset har som formål å sikre og dokumentere at helsepersonell har nødvendig kompetanse om basale smittevernrutiner som skal følges i arbeid med alle pasienter og beskytte helsepersonell og pasient mot kjent og ukjent smitte.

 

Kurset: Nye koronavirus, innføring og råd til helsepersonell

Kurset har som formål er å sikre og dokumentere at pleie- og omsorgspersonell i primærhelsetjenesten har lest og forstått sentral informasjon om utvidede smitteverntiltak i forbindelse med det nye koronaviruset SARS-CoV-2. Det er også et mål at kursdeltakeren skal få erfaring med å innhente nødvendig informasjon fra myndighetene, og motiveres til holde seg oppdatert på hvilke råd som gjelder til enhver tid, i deres arbeidssituasjon.

 

Kurset: Observasjonkompetanse

Kurset har som mål å oppøve observasjonskompetanse hos kursdeltakeren. Med observasjonskompetanse mener vi oppmerksom iakttagelse av pasienten i den hensikt å innhente data om helsetilstanden. Hvis en konkret observasjon skal si noe om helsetilstanden til pasienten, må den kobles sammen med fagkunnskap.

 

Kurset: BHLR

Kurset skal gi deltakeren en teoretisk innføring i basal hjerte-lunge redning 

 

Kurset : Legemiddelhåndtering

Kurset skal gi deltakeren innsikt og kompetanse på hvilket ansvar som ligger i det å dele ut og håndtere medisiner til pasienter.

Du jobber som assistent (medhjelper) i hjemmetjenesten eller ved et sykehjem og skal dele ut medisiner fra multidose og dosett. Hva innebærer det å ha slikt ansvar? Hvilke situasjoner og problemstillinger kan du møte? Hva er viktig å rapportere, og når må du tilkalle hjelp?

 

NB! Bekreftelse pålogging maks 24 timer.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: