Engelsk for ansatte i helsesektoren

Kurs-id: 319569

Pris: 5950 .- Kursmateriell er inkludert kr

AOF Hordaland - Sogn og Fjordane , Bergen
Kursstart Info: 05.09.2019 - 07.11.2019
Tid: 12:00 - 15:00
Påmeldingsfrist: 12.09.2019
Kontaktperson: Christian Kronen
E-post: christian.kronen@aof.no