Yrkesrettet utdanning

Engelsk for ansatte i helsesektoren

Kurs-id: 319569
Sted: AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
Timetall: 30
Kursstart Info: Torsdag 05.09
Klokkeslett: 12:00 - 15:00
Påmeldingsfrist: 12.09.2019
Pris: kr 5950 .- Kursmateriell er inkludert
Antall dager: 10
Kontaktperson: Christian Kronen
E-post: christian.kronen@aof.no
Telefon: 979 83 764
Mobil: 979 83 764
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Engelsk for ansatte i helsesektoren - Bergen

Informasjon

I vår globaliserte verden er engelsk et av språkene man kommer ut for nesten daglig. Dette påvirker også helsesektoren, der både ansatte og pasienter i mye større grad enn før kan komme i fra forskjellige land. Engelsk er et av verdensspråkene og ofte et språk som kan være felles mellom ansatte og mellom ansatte og pasient. I tillegg er det en utvikling som peker på at engelsk er i stor grad på vei til å bli et av fagspråkene innen helsesektoren.

Dette setter større krav til kunnskap om engelske ord og uttrykk som ofte er benyttet innen helsesektoren.

Målgruppe

Ansatte i sykehus og helsesektoren.

Finansiering

LO organiserte kan søke stipend fra LOs Utdanningsfond, Fagforbundet og Handel og Kontor. Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kan du kontakte oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden.

Kursbevis

Etter fullført kurs vil det bli utstedt et kursbevis som bekreftelse på at kurset er fullført. 

Organisering og innhold

På første kurskveld vil det bli gjennomført en kartlegging av nivået til hver enkelt deltaker. Denne kartleggingen vil bli brukt til å tilpasse undervisningen til den enkelte deltaker.

Hovedfokus i kurset vil være relevante ord og uttrykk som benyttes i helse-/sykehussektoren. Kommunikasjon vil bli tillagt ekstra stort fokus. Eksempelvis kan dette være ord, uttrykk og setninger på «sykehusspråk» eller å forklare veien til spesielle avdelinger på et sykehus (medisinsk, kirurgisk, røntgen, gynekologisk osv.) og skranker.

Andre aktuelle situasjoner er:

·         Forklare timeavtale til undersøkelser

·         Betalingsrutiner

·         Faktura

·         Situasjoner der pasienten bør kontakte legevakten eller fastlege

 Deler av undervisningen vil benytte seg av rollespill som et pedagogisk virkemiddel. Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: