Yrkesrettet utdanning

Endrings- og omstillingsprosesser - dag - Haugesund

Kurs-id: 209032
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 14
Kursstart Info: Våren 2019
Klokkeslett: 09:00 - 16:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 6500.- inkl. lunsj og matr.
Kontaktperson: Tone Merete Robberstad
E-post: tone.robberstad@aofhaugaland.no
Telefon: 52 70 90 04
Mobil: 917 55 798
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Endrings- og omstillingsprosesser - dag - Haugesund

Hvorfor endring og omstilling?

Endring/omstilling gjøres ikke «for moro skyld», men kan være nødvendige av mange grunner, for eksempel:

·         Endrede rammebetingelser, lavere utslippskrav, nye eiere, manglende råstoff, endrede krav fra kunder

·         Lavere priser på produkter, økonomiske nedgangstider, lav lønnsomhet, behov for økonomisk innsparing

·         Økt konkurranse, endret kompetansebehov, ny teknologi, behov for mer effektive arbeidsprosesser

Kurset/seminaret vil dreie seg om:

  Hvordan kan vi organisere et endringsprosjekt?

·         Trinn og gjennomføring i en endringsprosess:

o   Hvor står vi? - nåsituasjon
Kartlegge dagens situasjon innen sentrale områder som for eksempel organisering, ansatte, ledelse, produkter, kunder, konkurrenter, kompetanse, HMS……

o   Hvor skal vi?  - ønsket framtid
Komme frem til et bilde av ønsket framtidig situasjon  

o   Hva må vi gjøre ?
Hvordan kan vi lage en konkret handlingsplan for å fylle gapene mellom dagens situasjon og virksomhetens ønskede framtid?

·         Viktige årsaker til at endringsprosesser ikke alltid lykkes

·         Hva er motstand mot endring og hvordan kan vi håndtere dette?

·         Lederes avgjørende rolle for vellykket endring og omstilling

·         Kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljø etter en endrings- og omstillingsprosess

Jus og rammebetingelser

·         Krav i lover og avtaler om ansattes medvirkning

·         Formkrav ved oppsigelser og permittering

·         Arbeidsgivers rettigheter og plikter

·         Pensjonering, tidligpensjonering, AFP

·         Sluttpakker og avgangsstimulerende tiltak Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: