Yrkesrettet utdanning

Controllerkurs - den nye controlleren

Kurs-id: 252116
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 120
Kursstart Info: Våren 2019
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 24.000,-
Kontaktperson: Tone Merete Robberstad
E-post: tone.robberstad@aofhaugaland.no
Telefon: 52 70 90 04
Mobil: 917 55 798
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Controllerkurs – den nye controlleren

Som kontroller er man en nøkkelperson i enhver virksomhet, ofte i tett samarbeid med ledelsen, som er helt avhengig av presis og effektiv informasjon for å gjøre sin avgjørelser.

Den nye Controlleren i små og mellomstore bedrifter arbeider sammen med ledelsen på strategisk nivå og sammen med medarbeiderne på taktisk og operativt nivå.

Den nye controllerens rolle vil i fremtiden kunne endre seg fra å være kontrollør til å være mer aktiv i bedriftens verdiskapning.

 

Innhold Controller del I:

Kursdeltakerne skal få en grundig forståelse av kostnadsbegrep og kostnadstyper, samt hvordan kostnader oppfører seg når aktiviteten i bedriften varierer. Videre skal du få grundig kjennskap til produktkalkulasjon etter selvkost- og bidragsprinsippene. Du vil også få kunnskap nok til å vurdere selvkostkalkylen opp mot bidragskalkylen, og velge den mest hensiktsmessige i ulike praktiske kalkylesituasjoner.

Kursdeltakerne skal også kunne utføre tidsavgrensning for alle typer kostnader, herunder være fortrolig med alle beregninger som er nødvendige. Videre skal du kunne framstille en bedrifts kostnadsstruktur i tabell- eller diagramform, samt kunne gjennomføre produktkalkulasjon for industri- og tjenesteytende bedrifter, basert på selvkost- og bidragsprinsippene.      

                                               

Innhold Controller del II:

Deltakerne skal kunne utarbeide et årsoppgjør i samsvar med lovverket, med verdivurdering av sentrale balanseposter, disponering av årsresultat i ulike selskapstyper og gruppering og presentasjon av det ferdige regnskapet. Du lærer å kjenne til viktigheten at informasjonen i årsregnskapet er korrekt, samt ha kjennskap til viktigste regler om skattemessige vurderinger og utsatt skatt. Videre skal du kunne beherske prinsippene for en ekstern regnskapsanalyse samt kjenne til hvordan programvarene kan benyttes i arbeidet med henholdsvis regnskapsanalyse og årsoppgjøret.

Etter siste del av controlleren skal du være i stand til å føre, vurdere, avslutte og presentere et korrekt årsregnskap i samsvar med regelverket. Dette inkluderer beregning av skattemessige verdier, midlertidige forskjeller og utsatt skatt. Videre skal du også kunne gjennomføre en ekstern regnskapsanalyse og kunne bruke programvarene.

                                                                                     

Prosjektoppgave:

Etter endt kurs skal det leveres inn en prosjektoppgave.

 

Forkunnskaper:

Kjennskap til grunnleggende økonomi og regnskap, samt prosjekt og lederforståelse.

 

Målgruppe:

Regnskapsmedarbeider, ledere/mellomledere i små og mellomstore bedrifter, costcontrollere og prosjektarbeidere. 

 

Gjennomføring:

Studiet gjennomføres over en kveld pr. uke. Totalt 120 timer.

 

Pris og oppstart:

Se våre hjemmesider for mer informasjon: www.aof-haugaland.no

 

Finansiering:

LO-organiserte kan søke stipend.

Er du organisert i en fagforening, kontakt oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend.

 

Påmelding:

Du kan melde deg på via vår nettside: www.aof-haugaland.no eller direkte til Tone Robberstad Tlf:52 70 90 04 eller 917 55 798

e-post: tone.robberstad@aof.no

 


Kontakt oss for veiledning dersom du har spørsmål.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: