Yrkesrettet utdanning

Bransjeprogram fag -/detaljhandelen for butikkansatte

Kurs-id: 374144
Sted: AOF Teams 1
Timetall: 70
Kursstart Info: 17.06.2021 - 07.10.2021
Klokkeslett: 09:00 - 12:00
Påmeldingsfrist: 14.06.2021
Pris: kr 0
Antall dager: 23
Kontaktperson: Oscar Lindø
E-post: oscar.lindo@aof.no
Telefon: 474 51 828
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Påmelding

Rett etter påmelding vil du få et spørreskjema hvor du må oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus. Ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis straks du mottar spørreskjemaet. 

Butikkansatte
 

Dette kurset tilbys gratis med midler fra statlige ordninger, det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

 

Er det virkelig gratis?

Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.
 

Hvem kan ta disse kursene?

Disse kursene er gratis for deg som jobber innen fag- og detaljhandel. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig.

 

Når kan du ta kurs?

Fortløpende opptak. Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset. Førstemann til mølla for de som er innenfor målgruppen.

 

Kursstart juni 2021, det er ikke eksamen på dette kurset. Frem til 1. juli kan permitterte delta uten å miste dagpengene fra NAV, denne ordningen vil trolig forlenges. 

 

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

 

 

Ønsker du å bli en enda bedre medarbeider i din nåværende eller fremtidige jobb? 

 

 

Å være ansatt som butikkmedarbeider gir utfordringer overfor kunder, kollegaer og leverandører og det er viktig å være trygg i rollen sin for å kunne yte bedre og trives i jobben sin. Ønsker du etter hvert mer ansvar på arbeidsplassen din. Da er dette kurset en god start en eventuell karriere innenfor fag -/ detaljhandelen.

 

Kjenner du på ulike forventninger fra egen innsats eller har du krav til dine medarbeidere


Dette kurset gir en innføring i god kommunikasjon slik som bedre kommunikasjon med leder, andre ansatte kunder og leverandører, hvordan takle stress i arbeidshverdagen og hvordan samarbeide bedre. Hensikten er at du skal kunne nyttiggjøre deg av kurset direkte i din arbeidssituasjon og øke din relasjonskompetanse slik at du blir en viktig ressurs på din arbeidsplass. 
Målgruppe:

Målgruppen er butikkansatte som ønsker å få oppdatering på det butikkfaglige og som ønsker på bli tryggere i sin rolle som butikkmedarbeider, servicemedarbeider, kollega og ansatt. Det anbefales et språknivå på B1 og butikkerfaring i minimum 1 år er nødvendig kompetanse.
 
 
 
Kursets hovedmål er å gi den enkelte kursdeltaker ulik teori og verktøy for å settes i stand til å reflektere over sin egen rolle som medarbeider i fag og detaljhandelen. 
 
Delmål:
 
Kursdeltaker skal settes i stand til å se hvordan kommunikasjon påvirker relasjoner og prosesser i bedriften han/henne er ansatt i.
Kursdeltakeren skal øke sin kompetanse på å se sammenhenger mellom kommunikasjon og kundeservice 
Kursdeltakeren skal øke sin kompetanse på  lovverk i arbeidslivet
Kursdeltakeren skal settes i stand til å håndtere ulike situasjoner der stress er en faktor 
Kursdeltakeren skal settes i stand til å se nye muligheter for å ta i bruk ny/relevant teknologi i arbeidet.
Kursdeltakeren skal gjennom kurset få kjennskap til økonomi og budsjettering.
 
Butikkansatte

 

Gjennomføring:

Kursets omfang er 70 timer og gjennomføres i et virtuelt klasserom. Det vil si at du får tilgang og logger deg på det virtuelle klasserommet der du er. Du følger undervisningen fra din egen stue/arbeidsplass. 

Dette kurset gjennomføres på tirsdager og torsdager kl 0900 -1200.

Endringer i kursplanen kan forekomme.

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: