Yrkesrettet utdanning

Bransjeprogram detalj -/faghandelen for butikkledere

Kurs-id: 374142
Sted: AOF Teams 1
Timetall: 72
Kursstart Info: 17.06.2021 - 12.10.2021
Klokkeslett: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist: 14.06.2021
Pris: kr 0
Antall dager: 24
Kontaktperson: Oscar Lindø
E-post: oscar.lindo@aof.no
Telefon: 474 51 828
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Påmelding

Rett etter påmelding vil du få et spørreskjema hvor du må oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus. Ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis straks du mottar spørreskjemaet. 

 

butikkleder

Dette kurset tilbys gratis med midler fra statlige ordninger, det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

 

Er det virkelig gratis?

Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.
 

Hvem kan ta disse kursene?

Disse kursene er gratis for deg som jobber innen fag- og detaljhandel. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. V anbefaler at du har 4-5 års erfaring fra faget samt at du enten er elder eller har forsøkt deg som leder og gjerne vil fortsette med det

 

Når kan du ta kurs?

Fortløpende opptak. Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset. Førstemann til mølla for de som er innenfor målgruppen.

 

Kursstart juni 2021, det er ikke eksamen på dette kurset. Frem til 1. juli kan permitterte delta uten å miste dagpengene fra NAV, denne ordningen vil trolig forlenges. 

 

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

 

 

 

Ønsker du lederansvar i fremtiden i din nåværende eller fremtidige jobb? 

 

Å være leder er spennende og utfordrende, men det er viktig å være trygg i rollen. Har du fått eller gått inn i en lederrolle uten noe opplæring? Kjenner du på ulike forventninger fra egen ledelse og dine medarbeidere?

 


Dette kurset gir en innføring i ledelse med fokus på kommunikasjon, personalbehandling, prosjektmedvirkning og økonomi. Hensikten er at du skal kunne nyttiggjøre deg av kurset direkte i din arbeidssituasjon og øke din refleksjonskompetanse rundt din egen lederrolle og settes i stand til å utøve god ledelse. 

Dette kurset er et bransjeprogram for fag - /detaljhandelen, kriterier for opptak er følgende:Målgruppe:
Kurset er åpent for alle, som utøver eller har ønske om å utøve en lederfunksjon i tillegg sin primære funksjon. Aktuelle personer kan blant annet være folk med fagbrev som har eller ønsker lederansvar for en periode og trenger kompetanse på hvordan de skal utøve god ledelse. Kurset kan også bidra til at den enkelte kan søke nye jobber enten i egen eller andre bransjer hvor det er behov for lederkunnskaper.

 

 

Kursets hovedmål er å gi den enkelte kursdeltaker ulik teori og verktøy for å settes i stand til å reflektere over sin egen rolle som leder. 

Gjennom kurset skal 

  • kursdeltaker settes i stand til å se hvordan kommunikasjon påvirker relasjoner og prosesser i bedriften han/henne er ansatt i.
  • kursdeltakeren øke sin kompetanse på å se hvordan han kan sette sammen og skape gode team 
  • kursdeltakeren øke sin kompetanse på  lovverk i arbeidslivet
  • kursdeltakeren settes i stand til å kunne gjennomføre konflikthåndtering i et arbeidsmiljø
  • kursdeltakeren settes i stand til å kunne reflektere om aspekter som kan påvirke når man gjennomfører den vanskelige samtalen.
  • kursdeltakeren få kjennskap til økonomi og budsjettering.
butikkleder
 

Gjennomføring:

Kursets omfang er 72 timer og gjennomføres i et virtuelt klasserom. Det vil si at du får tilgang og logger deg på det virtuelle klasserommet der du er. Du følger undervisningen fra din egen stue/arbeidsplass. 

Gjennom kurset skal du levere en prosjektoppgave med utgangspunkt i kursets temaer der du relaterer teorien til din praktiske erfaring som leder. Oppgaven vil være en gruppeoppgave sammen med andre fra kurset.

 

Dette kurset gjennomføres på tirsdager og torsdager kl 1700 -2000.

Endringer i kursplan kan forekomme.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: